Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Využití edukačních softwarových nástrojů při výuce cizích jazyků

Termín:15.3.2012 (12.15-15.15)
Místo konání:Pedagogická fakulta
Anotace:Workshop je zaměřený na získání praktické schopnosti studentů vytvořit a ovládat softwarové edukační pomůcky pro učitele cizích jazyků. Zejména se jedná o tvorbu různých cvičení, testů, křížovek a kvízů, za použitgí výpočetní techniky. Studenti se naučí pracovat s vybranými softwarovými aplikacemi a budou schopni si samostatně připravit vlastní sadu interaktivních výukových nástrojů.


Lektor:Mgr. Irena Eibenová

Fotografie