Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Využití chirofonetiky z pohledu učitele

Termín:1.11.2012 (12:15 -15:15)
Místo konání:Dům dětí a mládeže Olomouc - velký sál
Anotace:Chirofonetika je alternativní terapeutická metoda. Aktivní zapojení rodičů při obtížích dítěte. Oblasti obtíží: navození řeči u mentálně postižených, opoždění psychomotorického vývoje ve všech projevech, školní nezralost, poruchy učení a chování, agresivita, hyperaktivita s poruchou pozornosti, lehká mozková dysfunkce, autismus, maladaptivní symptomy, všechny typy neuróz (tiky, poruchy spánku, mentální anorexie, bulimie, pomočování, koktavost, úzkost, fobie apod.), náročné rodinné situace (úmrtí, rozvod apod.). Rolex Replica


Lektor:Mgr. Eva Mílková

Úvahy

Fotografie