Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Sklepem, sálem, podkrovím aneb Nuda prchá z muzea!

Termín:9.12.2010 (13:00 - 16:00)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:Architektura, obraz, socha či předměty užitého umění se stanou východiskem pro specifické edukativní aktivity (tzv. animace) přinášející mimo poznání i výjimečný prožitek a učí netradičním způsobem vnímat umělecká díla. Při animacích lektoři čerpají z metod jazykové, dramatické a výtvarné výchovy. Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností a vlastní tvořivost. Účastníci se seznámí s metodikou přípravy animačního programu, aktivně se zúčastní ukázkového programu a pokusí se sami vytvořit funkční animační etudy.

Lektor:Mgr. Marek Šobáň

Úvahy

Fotografie