Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Mocenský a partnerský model ve výchově, vzdělávání a vztazích

Termín:14.10.2010 (12:30 - 15:45)
Místo konání:Boskovice - letní škola
Anotace:Výchova a vzdělávání dětí založené na uplatňování moci a síly jsou vyčerpávající a přitom málo účinné. Mají negativní dopady nejen na plnění každodenních oprávněných požadavků, ale také na sebeúctu, rozvoj osobnosti a vzájemné vztahy. Na semináři nabídneme pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího modelu výchovy a mezilidských vztahů. Shrneme principy a nabídneme některé dovednosti odpovídající partnerskému, respektujícímu přístupu. Vymezíme si pojem autority ve výchově, poukážeme na rizika poslušnosti a závislosti na autoritě o odlišíme je od skutečné zodpovědnosti a kompetentnosti. replica watchesLektoři:PhDr. Pavel Kopřiva
Mgr. Tatjana Kopřivová

Úvahy