Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

Hildebert, Everwin a…myš! (Doba románská na Dómském návrší)

Termín:29.3.2013 (13.00-16.00)
Místo konání:Domašov nad Bystřicí - víkendová akce
Anotace:Architektura, obraz, socha či předměty užitého umění se stanou východiskem pro specifické edukativní aktivity (tzv. animace) přinášející mimo poznání i výjimečný prožitek a učí netradičním způsobem vnímat umělecká díla. Při animacích lektoři čerpají z metod jazykové, dramatické a výtvarné výchovy. Důraz je kladen na rozvoj komunikativních dovedností a vlastní tvořivost. Účastníci se seznámí s metodikou přípravy animačního programu, aktivně se zúčastní ukázkového programu a pokusí se sami vytvořit funkční animační etudy. replica watches


Lektor:Mgr. Marek Šobáň

Úvahy

Fotografie