Projekt skončil v roce 2013

Moje přihlášky

Přihlásit se | Zaregistrovat se

zpět na titulní stránku

seznam všech workshopů

„Životní příběh“ a jeho dramatizace, dramaterapie

Termín:12.9.2011 - 16.9.2011
Místo konání:Domašov nad Bystřicí - víkendová akce
Anotace:Dramaterapie pracuje s procesem sebeuvědomění a sebevyjádření. Výuka obsahuje různá přípravná pohybová a mluvní cvičení. Cílem je naučit účastníky semináře vžít se do nejrůznějších lidských charakterů a typů (rozvoj empatie), rozvoj pohybové a vyjadřovací schopnosti, prožitek intenzivní práce na sobě samém a budování dovednosti spolupráce v tvůrčím kolektivu.
Tento workshop proběhne v rámci letní školy Nová Ves nad Popelkou.

swiss replica watches
Lektoři:Jan Chromeček
PhDr. Anežka Janátová
Markéta Martínková
Martin Procházka

Fotografie