Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas - nejcennější nástroj učitele

Na tento workshop jsem byl zvědavý asi nejvíc ze všech a vcelku má očekávání naplnil. Hlas je bezpochyby důležitý pro každého člověka, pro pedagogy má však význam naprosto stěžejní, proto mi přijde poněkud nešťastné, že ve studijních plánech budoucích učitelů se neobjevuje dostatek předmětů, jejichž obsahem by byla práce na verbálním projevu studentů.
Celkově se mi zdá, že se dnes už o formu mluveného slova tolik nepečuje, jako kdysi. Rétorika byla v dobách starověku i středověku velmi pěstovanou a považovanou vědou a její ovládání bylo takřka nezbytné pro vykonávání veřejných funkcí. Dnes už to však s mluveným projevem tak slavné není a projevuje se to i ve školním prostředí. Na mysl mi ihned přichází řada prezentací a referátů, jichž jsem byl svědkem v posledních letech jak na gymnáziu, tak i na vysoké škole. Prótagorás s Démosthénem by se zřejmě otáčeli v hrobech, kdyby si poslechli tyto výstupy.
Co však způsobilo, že se dnes už na takové věci nebere ohled? Možná zde hraje roli relativní úpadek významu mluvené řeči v mezilidské komunikaci. Ta je poslední dobou často nahrazována jinými formami vzájemné domluvy – ať už se jedná o sms či dopisování přes Facebook nebo Skype. Vždyť nezřídka si dnes můžeme povšimnout lidí, posedávajících vedle sebe v restauraci či kavárně, kteří se místo vzájemné konverzace raději věnují svým mobilním přístrojům. To se týká samozřejmě hlavně mladších generací, u kterých se někdy zdá, že snad už úplně zanevřely na řeč.
Nicméně v učitelské praxi bude hrát verbální projev velkou roli snad vždycky, a tak je třeba ho cvičit.
Tím se také samozřejmě zvedají nároky na učitele, a přestože se říká, že kdo umí, umí, kdo neumí – učí; tak každý z budoucích pedagogů postupně zjišťuje, že opak je pravdou. Učitelé musí kromě výborných znalostí ve svém oboru ovládat spoustu dalších schopností a dovedností – v neposlední řadě tedy schopnost pracovat se svým hlasem a udržovat jej, a tím pádem zajišťovat efektivní přenášení svých znalostí na publikum, respektive na žáky. Pokud učitel dokáže dobře artikulovat, poutavě vyprávět a vhodně pracovat s hlasem, upoutá žáky určitě daleko víc, než když mu tyto schopnosti scházejí. V takovém případě se pak nemůžeme žákům divit, že je výklad nechává chladnými..
Na důležitost hlasu pro učitele také výrazně poukazoval tento workshop. Kromě teoretické části, ve které byly obsaženy například informace o hlasové hygieně, jsme se dočkali také části praktické. Ta byla hodně spontánní a asi všichni zúčastnění se u ní celkem dobře pobavili. Celkově bych tento workshop ohodnotil jako vůbec nejlepší mezi těmi, které jsem navštívil. Během tří hodin se sice člověk nenaučí mnoho, každopádně ale alespoň pochopí, jaký význam hlas má a jak je důležité o něj správně pečovat.