Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas-nejcennější nástroj učitele

Dne 24.5 jsem se zúčastnila workshopu Hlas-nejcennější nástroj učitele. Toho dne jsem šla na workshop s očekáváním dalších řečí jak je třeba o hlas pečovat. Byla jsem však vývojem akce překvapena.
Paní Sovová je velmi milá žena, která hned v úvodu vysvětlila své pojetí workshopu a to rozdělení jej na dvě části, a to tedy na teoretickou a na praktickou část. Teoretická část nebyla ničím jiným než seznámení nás s hlasem skrz člověka, který se jim opravdu zajímá, kterého hlas fascinuje. Já osobně jsem se však více těšila na část praktickou. Koncem teoretické práce nám paní Sovová pustila také několik videoukázek, na jejichž základě jsme se měli naladit na praktickou část. Tato část mne opravdu zajímala, jelikož navštěvuji hodiny zpěvu, nakonec mne techniky práce s hlasem příliš nepřekvapily, ale bylo zajímavé sledovat ty, jež nikdy nic podobného nezkoušeli. Jak sama paní Sovová řekla, není jednoduché vyjádřit se před druhými a právě proto nechala na nás zda máme chuť či nikoliv se projevit. Ale vraťme se na začátek. Začnu-li přemýšlet o významu hlasu, jako první mě napadne jeho důležitost. Již od pradávna se ví, že hlas je nejlepším nástrojem komunikace, i když v současné době je vytlačován moderními technologiemi, jako jsou komunikační programy typu ICQ, Cartier Replica nebo facebook, jsou stále lidé, pro něž je neocenitelným nástrojem. Když přejdeme k názvu workshopu – nejcennější nástroj učitele. Je neuvěřitelné kolik lidí je na hlasu přímo závislých! O zpěvácích, moderátorech a dalších mluvit nebudu. Ale učitelé…kdyby nebylo hlasu, jak by dokázali předávat své znalosti a vědomosti dětem a studentům? Učitelé a profesoři samozřejmě mají i jiné možnosti výuky, jako třeba písmo nebo obrázky, přesto jsem přesvědčena, že bez mluveného slova by to nešlo. Vždyť hlasem motivují a podněcují v žácích a studentech jejich případný zájem o daný předmět. Správně zvolená slova a tón kolikrát určí, zda studium bude jejich žáky bavit a hlavně zda výklad pochopí. Naopak monotónní a nezáživný výklad je nudí. Je sice pravda, že někteří v práci hlas téměř nepoužívají, ale přesto je pro ně nedílnou součástí života. Ať tak či onak všichni bereme řeč jako samozřejmost.
Hlas jako prostředek lidské komunikace je prakticky nenahraditelný. 16. dubna každoročně slavíme Světový den hlasu, jehož cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o významu hlasu. Tento den rozhodně stojí za to, poznačit si do diáře a příští rok už o něm vědět, protože co jiného než hlas dokáže vyjádřit naše pocity, myšlenky, touhy a sny lépe než hlas.