Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Mně se to nemůže stát!? Aneb Ženy a alkohol I.

seznam všech úvah

Mně se to nemůže stát!? Aneb ženy a alkohol I.

Často se stává, že někde, například na ulici uvidíte člověka, který má očividně vážný problém s démonem alkoholu. Řeknete si, že takto byste snad nikdy dopadnout nechtěli, často neskrýváte ani svou lítost nebo dokonce i své opovržení nad způsobem života takového člověka. Napadlo vás ale, jak jednoduše můžete skončit ve spárech onoho démona alkoholu? Také však není žádným tajemstvím, že ženy jsou k závislosti na alkoholu mnohem náchylnější než muži. Říkáme si, že zdravá, vyrovnaná, navenek úspěšná žena přemíru pití alkoholu ke štěstí nepotřebuje. Proč se tedy ženy často uchylují k nadužívání alkoholu? Některé ženy se stávají alkoholičkami ze špatné sociální a ekonomické situace, roli zde hraje i potřeba jakési berličky pro zvládnutí takových situací.
Avšak nelze hledat alkoholičky jenom mezi ženami, které se dostaly do špatného prostředí a špatné situace. Často totiž skupinu alkoholiček tvoří i ženy s úspěšnou kariérou, tedy celebrity, lékařky, manažerky či podnikatelky. Je totiž známo, že kariéra a moc dělá z žen alkoholičky. Úspěšné kariéristky pijí dvakrát více alkoholu než ženy, které živí vlastní ruce a méně mocná a společensky prestižní povolání. Čím žena začne šplhat výše a stoupá na společenském žebříčku, tím začne pít více alkoholu. Další početnou skupinu alkoholiček tvoří ženy na mateřské dovolené, kterým se po narození dítěte obrátil život naruby a ne všechny se s tím dovedou vypořádat. Tyto ženy pak vede k přemíře užívání alkoholických nápojů například náhlá osamělost, stereotyp, odtržení od dřívějšího společenského a pracovního života, pocit prázdnoty či deprese. Některé ženy proto hledají útěchu právě v alkoholu. Velmi problematické může být těhotenství takové. Každý si logicky odvodí, že je naprosto nevhodné, aby žena pila v době těhotenství a kojení, protože etanol je de facto jedovatý. Plod v děloze mohou u ženy požívající alkoholické nápoje postihnout tyto vady: nejrůznější mutace, fetální alkoholový syndrom a po narození jsou u dětí mnohem častější poruchy učení, problémy v citovém životě a později potíže při navazování partnerských vztahů. Dle nových zahraničních výzkumů už i jednorázové požití alkoholu mírně poškozuje plod.
Dalším závažným problémem ženského alkoholismu, že fakt, že ženy často pijí tajně. Ženy se mnohem více snaží svůj návyk tajit. Pijí často v soukromí, a to především proto, že ženské pití je ve společnosti mnohem méně tolerováno než pití muže, a na ženu pijící alkohol je pohlíženo jinak než na muže. Narozdíl od mužů mají však ženy méně často problémy s dodržováním zákona. Poměrně často také kombinují alkohol s tlumivými léky, hypnotiky a analgetiky. Proto jsou pro ně tyto léky zvláště nebezpečné a měly by se jim předepisovat jen po důkladném zvážení lékaře.
Je tedy však nutné se věnovat tomuto mnohdy tabuizovanému tématu, jakým ženský alkoholismus bezesporu je. Nikdy totiž není pozdě na nápravu a se svou závislostí začít bojovat. Děkuji za tento workshop.