Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

V rámci předmětu Pedagogika v praxi jsem se dne 15. 11. 2013 zúčastnila odpoledního workshopu na téma Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem. Při výběru z velkého množství workshopů jsem měla hned jasno, že navštívím právě tento. Studuji pedagogickou školu a právě předčítání dětem bude jednou z důležitých náplní mého budoucího povolání.
Celým workshopem náš provázela sympatická a energii nabitá paní Mgr. Hermes Replica Handbags Eva Katrušáková, pedagožka a hlavně ředitelka kampaně Celé Česko čte dětem. Po představení a pár úvodních slovech nám paní lektorka pustila reportáž s názvem Proč číst dětem, která měla představit tuto kampaň. Hlavním zaměřením této kampaně je podpora čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, propagace hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Myslím si, že předčítání dítěti již od nejútlejšího věku je velmi důležité. Pravidelné čtení uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte, podporuje psychický rozvoj, rozvíjí jazyk i slovní zásobu. Čtení dítěti zkrátka přináší spoustu důležitých předpokladů pro celý jeho život a i přes tyto důležité faktory stále ubývá rodičů, kteří svému dítěti chvíli věnují čas, přečtou mu pohádku nebo si s ním jen tak povídají. V duchu si však stále opakuji: „Proč tomu tak je?“ Jistě za to může dnešní uspěchaná doba. Rodiče pracují, jsou vytížení a na děti nemají tolik času, jako tomu bylo dříve. Velký vliv má i nástup moderní techniky. Velká většina rodičů dětem raději pustí televizi, počítač nebo film na DVD. Nezabere to tolik času a děti se zabaví na dlouhou dobu. Rodiče by si však měli uvědomit, jaký obrovský význam má čtení dítěti a čas strávený s ním. Vždyť pravidelné čtení v přátelské rodinné atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě tohle je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti, všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí i v dospělosti a po celý život.
Celý workshop se nesl ve velmi pozitivním a příjemném duchu, čímž mě velmi zaujal. Přinesl mi několik zajímavých informací, které se mi jistě v mém budoucí povolání a celém životě budou velmi hodit. Jsem si jistá, že získané informace využiji.
Na závěr úvahy bych zmínila velice důležitý citát: „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu“. Ukažme pro to všem dětem tu správnou cestu a předčítejme jim alespoň 20 minut denně. Každý den!