Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Kreativní využití videa ve výuce angličtiny (anglicky)

seznam všech úvah

Kreativní využití videa ve výuce angličtiny (anglicky)

Musím se přiznat, že od účasti na tomto workshopu, jsem nic moc neočekávala. Užití videa v anglickém jazyce jsem si dokázala velice dobře představit i sama. Pustím studentům film, buď s anglickými titulky, či bez nich, dle úrovně třídy, a po skončení filmu si otestuji, zda porozuměli ději. Moc kreativity v této metodě nevězí, ale alespoň se děti přiučí jazyku zábavnou formou.
Avšak workshop mi zcela otevřel oči. Zjistila jsem, že existuje spousta skvělých, zajímavých a nápaditých metod, jak video využít. Přesto, že se nás v sále Domu dětí a mládeže sešlo poměrně málo a člověku by se mohlo zdát, že tento workshop širokou veřejnost moc nezaujal, nelituji, že jsem se zúčastnila a troufám si tvrdit, že jsme byli součástí jednoho z nejlepších workshopů.
Zároveň mne tento workshop přivedl k myšlence, kolik takových hodin angličtiny jsem ať už na základní či střední škole zažila na vlastní kůži? Odpověď je, bohužel, tristně málo. Nepochybuji o tom, že kvalita výuky angličtiny na školách se za poslední roky rapidně zlepšila, ale přesto ve velké míře převažují suchopárné hodiny, kdy se učitelé zarytě drží knih a nepřetržitě do žáků na sílu tlačí gramatiku. Teoretická znalost jazyka je samozřejmě velice důležitá, nicméně gramatika a nekonečné poučky nejsou všechno. Praktické využití jazyka je k nezaplacení. Je sice hezké, že žáci mají povědomí fake ysl o pravidlech daného jazyka, ale když pak tyto poznatky neumí využít v praxi, je to problém. I z vlastních zkušeností vím, že spousta žáků se bojí, stydí, popř. ani neumí anglicky vyjádřit. Proto bych se přikláněla ke zlaté střední cestě, tedy spojit teorii s praxí.
Vím, že počty hodin angličtiny jsou na školách omezené, někde má učitel více prostoru se studenty pracovat, jinde méně. Dle mého názoru však není takový problém si hodiny řádně rozdělit do časových intervalů (kupř. po 15 minutách) a v každé části se zabývat střídavě gramatikou/poslechy/psaním/ nácvikem dialogů i využíváním zábavných forem učení. Hodinu můžeme variovat dle aktuální potřeby studentů. Touto metodou zabráníme i monotónnímu průběhu hodiny.
Co se týče užití zábavných forem učení, kdy se žáci vzdělávají, aniž by o tom v podstatě věděli, video patří pouze ke zlomku metod, které mohou být realizovány. Žáci by mohli pracovat s známých písní, s knihami svých oblíbených autorů apod. Další skvělou metodou,jak žáky trochu pobavit, odreagovat po náročné látce a přitom je i něčemu přiučit je využití tak zvaných „warm up“ aktivit. Jde o hry, které můžeme napasovat na probírané učivo. S dětmi tak můžeme nápaditě zopakovat třeba gramatiku a ještě je po náročném dnu probrat a zajistit si tak, že nám při výuce neusnou.
Jak můžeme vidět, možností ke zdokonalení výuky angličtiny existuje celá řada. Nezbývá mi než doufat, že s přibývajícími mladými a doufejme snad i pokrokovými učiteli angličtiny na školách, se výuka tohoto předmětu, a celkově lepšímu.