Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem přežít ve školství?

Jak s úsměvem přežít ve školství? Jen samotný název v mnoha lidech vzbuzuje úsměv, aniž by věděli proč. Jiní vám zase ihned odpovědí, že něco takového prostě nelze. Já ovšem obavy těchto skeptiků nesdílím a na workshop konaný 28. března jsem se moc těšil.
O své cenné zkušenosti se s námi dělily již zkušené pedagožky a to paní Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Milena Vincenciová. Celé sezení probíhalo velmi poutavou a celkem i zábavnou formou. Chvílemi jsem si dokonce připadal, že opět sedím v lavici základní školy nebo střední školy. Avšak postupem času jsem se ve své představivosti začal přesouvat na druhou stranu pomyslné barikády a totiž na stranu samotného kantora, jímž bych se měl v dohledné době stát.
Musím uznat, že je velmi těžké představit si první den před třídou plnou dětí, kde se člověk musí spoléhat jen sám na sebe s vědomím, že jakékoliv zaváhání mu může daných 45 minut velmi prodloužit. Také jsem si vědom toho, že onen první dojem bývá velmi silný a tudíž velmi důležitý. Spolu s tím se člověka zákonitě zmocňují obavy: budu dobrý učitel? Dokážu po celou dobu zvládat své emoce? Bude mne toto povolání naplňovat? Na tyto otázky se jen velmi těžko hledají odpovědi, obzvlášť když nemám vůbec žádné zkušenosti. Moc dobře si nedovedu představit, jak bude probíhat 1. den, natož pak celý rok.
Jsem smířený s tím, že ve třídě nebudou jen samá neviňátka dychtící po nových znalostech a dovednostech a že každý den se nebude vyvíjet přesně podle mých vlastních představ, ale tak už to chodí jak v životě, tak i v samotném školství. V žádném případě se však nechci stavět do role přísného uzurpátora, který do třídy napochoduje s rákoskou v ruce a se zlomyslným úmyslem rozdávat jen samé pětky nebo poznámky. Vím, že je důležité přiznávat své vlastní chyby a že s přehnanou přísností bych moc daleko nedošel. Zkrátka pozitivní atmosféra ve třídě hraje významnou roli. Ale na druhou stranu si myslím, že i přílišné přátelství výuce škodí a jak žák, tak i učitel musí znát jisté hranice, které není dobré překračovat.
Jsem moc rád, že jsem se mohl zúčastnit tohoto velmi poučného workshopu. Velmi mne zaujala praktičnost a až neuvěřitelná efektivita 1. pravidla učitelského desatera, se kterým jsem byl seznámen. Je to velmi prosté a účinné, věřím, že v mé budoucí praxi nalezne nemalé uplatnění. Stejně jako motto „Učte tak, jako byste chtěli, aby učili vaše děti.“