Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství

Dne 28. Března 2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem: Jak s úsměvem vydržet ve školství. Přednášku na toto zajímavé téma vedly lektorky Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Milena Vincenciová.
Workshop zahájily tím, že jsme se museli postavit a pozdravit: „Dobrý den, celý den“. Když se nám to napoprvé nepovedlo, museli jsme pozdrav zopakovat a až po té jsme se mohli opět posadit na židle. Mezi námi seděl chlapec, který neustále vyrušoval. Nikdo z nás nechápal, co to má znamenat, a nevěřícně kroutil hlavou. Tento chlapec byl však „nastrčený“. Díky tomuto experimentu jsem si uvědomila, že je důležité, aby nikdo s žáků ve třídě nevyrušoval, protože díky jedinému chlapci může být narušená celá vyučovací hodina.
Z vlastních zkušeností sama dobře vím, že se v každé třídě, jak na základní tak na střední škole, najde nějaký žák, který narušuje chod vyučovací jednotky. Je velice důležité, aby se učitel nenechal v takových situacích vyvést z míry a zůstal v klidu.
Obě paní lektorky na mě působili, jako expertky ve svém oboru. Přednášku zaměřily na praktické rady ze své dlouholeté praxe, což bylo pro mě mnohem přínosnější, než kdyby nám říkaly nějaké odborné definice.
Podle jejich slov je důležité, abychom si u dětí autoritu vytvořili hned ze začátku. Už na prvním stupni se setkáváme s tím, že jsou děti drzé a odmlouvají, jak učitelům, tak i rodičům. Jako učitel bych měl mít silnou povahu a neměl bych se ničím nechat odrovnat. Na všechny situace bych měl najít vhodná a spravedlivá řešení. Neměl bych být naštvaný na celou třídu v případě, že se chová nevhodně jeden či menší skupina žáků. Vhodné je také ukázat žákům, že učitel není jen ten zlý, který dává domácí úkoly a špatné známky, ale že je to také ,,kamarád", za kterým můžou přijít kdykoliv, když je bude něco trápit nebo budou mít nějaké problémy. Tímto přístupem si u žáků vytvoříme vzájemný pozitivní vztah a můžeme předejít např. šikaně či jinému problémovému chování ve třídě.
Je jasné, že každý den nebude podle našich představ a že nastanou problémy. Důležité je, abychom si svoji zlost nevybíjeli na dětech, které za to nemohou, protože jim máme být dobrým vzorem a nechceme, aby na školu a školní léta vzpomínaly ve zlém. Učitel by měl mít hlavně pozitivní vztah k dětem, měl by je mít rád a dávat jim svým chováním dobrý příklad. Dobré vztahy a vzájemná komunikace patří ke stěžejním prvkům k vytvoření příjemné atmosféry ve třídě. Hned na začátku, bychom měli dětem navrhnou, že si vytvoříme společná pravidla, podle kterých se budeme řídit a která povedou k bezkonfliktnímu prostředí ve třídě.
Tento workshop byl pro mě velice přínosný a doufám, že mi tyto užitečné rady pomohou při náročných situacích v pedagogické praxi.
Doufám, že se jednou ze mě stane paní učitelka, na kterou děti budou za pár let vzpomínat s láskou a s pěknými vzpomínkami, které mohly ve svém dětství prožít.