Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Biologie dítěte: Výživa a fyzická degenerace, nedostatečná strava

Když jsem si vybírala workshopy na letní semestr, tak tento workshop o výživě mě zaujal na první pohled a moc jsem se na něj těšila. Toto téma jsem si vybrala, protože výživa je v současné době velice probírána a diskutována v celé společnosti a existuje mnoho názorů a postojů, a proto jsem se chtěla dozvědět opět něco nového.
Tento workshop se konal 25. 4. 2013 a přednášejícím byla paní Mgr. Věra Dudmanová. Přišla i se svým anglicky mluvícím manželem, který celý workshop dokumentoval. Hned v úvodní fázi mě zaujalo, že paní Dudmanová bydlí se svým manželem na vesnickém statku, kde chovají plno zvířat (zejména krávy) a pěstují mnoho druhů bylinek. Tento styl života se mi velice líbí a obdivuji lidi, kteří takhle žijí. Podle mého názoru v dnešní době chybí propojení našich životů s přírodou. Žijeme v době plné supermarketů, nákupních středisek, rušné dopravy a nespočetně mnoho služeb. Podle paní doktorky, by jsme měli více využívat to, co nám příroda nabízí. Sama zmiňovala, že při vaření používá výhradně produkty ze své zahrádky a od svých zvířat. Zajímavou myšlenkou byl rozdíl mezi pasterizovaným a nepasterizovaným mlékem. Říkala, že by si nikdy replicas relojes breitling v životě nekoupila pasterizované mléko, které běžně kupujeme v obchodech, protože to nemá s mlékem nic společného a chybí tam všechny důležité vitamíny. Nejlepší je mléko přímo od krávy. Díky paní doktorce jsem si uvědomila, jak závažné rozdíly jsou v těchto druzích mlék a také jak nás obchody klamou. Také zmiňovala i jiné produkty například vejce, která byla v poslední době také hodně řešena kvůli cholesterolu. Mnoha odborníků tvrdila, že můžeme konzumovat pouze jedno vejce za týden, aby nám to nijak neuškodilo. Přitom jsem se na workshopu dozvěděla, že vejce nám určitě v normální míře neškodí a jsou důležitým zdrojem vitamínů, což je pro mě dobrá zpráva, protože vejce mám moc ráda. Dalším důležitým poznatkem, o kterém už jsem se dočetla a zmiňovala ho i paní doktorka je, že strava rodičů velice ovlivňuje vývoj dítěte v prenatálním období. A proto by se měli budoucí rodiče nejdříve zaměřit na svou stravu a pročistit si tělo, než se rozhodnout mít dítě. Myslím si, že tento poznatek je opravdu velmi důležitý a každý by ho měl zvážit, protože strava může mít i negativní dopad na dítě, které se má narodit. Z tohoto jsem si vzala ponaučení, že bychom měli více využívat to, co nám příroda nabízí, ušetříme také více peněz, protože obchody jsou předražené, ale hlavně ušetříme své zdraví, které by mělo být pro nás nejcennější.
Další kapitolou workshopu, o které jsem nikdy neslyšela a velmi mě zaujala, byla studie amerického zubaře dr. Westona A. Price. Tento zubař zkoumal příčiny zdravých a zkažených zubů u dalekých civilizací, kde se dozvěděl, že tito lidé mají krásné a nezkažené zuby na rozdíl od lidí žijících v bohatých civilizacích. Otázkou bylo, čím je toto možné, když nepoužívají žádnou zubní pastu, zubní nitě a jiné prostředky a mají zuby krásné? Zjistil, že je všechno skryto ve stravě, protože se tyto civilizace stravují pořád stejně jako naši dávní předkové, kteří měli zuby zdravé. Velmi mě také zaujalo, to jak se projevuje tvar lebky, zubního oblouku a výška postavy u sourozenců. Ten nejstarší sourozenec má kulatý zubní oblouk, širší tvar lebky a střední výšku, zatímco u mladších sourozenců se objevuje zúžení zubního oblouku, užší lebka a vyšší postava.
Tento workshop byl pro mě určitě přínosem, Cartier Replica
i když s některými názory souhlasím více a s některými méně. Ale faktem je, že každý by si měl položit otázku: „ Opravdu žijeme zdravým způsobem života? A vše co se tváří zdravě je opravdu zdravé?