Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

HLAS – NEJCENNĚJŠÍ NÁSTROJ UČITELE

Hlas je nedílnou a důležitou součástí každého z nás. Díky němu můžeme komunikovat a plně se začlenit do společenského života. Hlas utváří část našeho já, odlišuje nás od ostatních. Někteří mluví hlasitě, jíní potichu, vysoko či hluboko. Mnozí jeho důležitost ani nevnímají a považují jej za samozřejmost, pro druhé může být naopak i nástrojem obživy.
Jedním z povolání, ve kterém se bez hlasu prostě neobejdeme, je určitě učitelská profese. Jako budoucí učitelé budeme svůj hlas používat dnes a denně a je proto třeba umět se o něj správně starat. Já, jakožto budoucí učitelka předmětu hudební výchova si možná ještě více uvědomuji, jak je pro mě můj hlas důležitý.
Každý z nás určitě zažil situaci, kdy mu paní učitelka říkala: „Mluv víc nahlas, vzadu
ti není rozumět.“ Jako děti jsme to vyřešily prostým zvýšením hlasu, ale jako učitelé bychom
si měli dávat velký pozor na to, jak se svou hlasovou výbavou zacházíme. Mnohdy totiž nezáleží ani tak na síle, ale spíš na správné artikulaci. Není tedy potřeba své hlasivky zbytečně přetěžovat – máme jenom jedny.
Dobře vím, že povolání, které jsem si zvolila, pro mě bude z hlediska komunikace velice náročné. Vzhledem k mojí aprobaci budu hlas přetěžovat i více než moji kolegové. Proto už teď vím, že bude zapotřebí dbát na správnou hlasovou hygienu. Stejně jako profesionální zpěváci se před vystoupením rozezpívají, tak i profesionální učitel by svůj den měl začít kvalitním rozmluvením.
Skutečnost, že některý učitel má silný bouřlivý hlas, který budí až nepřiměřenou autoritu, z něj ještě nedělá kvalitního pedagoga a naopak. Mnohdy klidným hlasem řečená, ale dobře promyšlená slova mají daleko větší efekt. Jakožto učitelé na druhém stupni
už si také můžeme dovolit přenechat některé úkoly a iniciativu svým studentům. Díky zadaným referátům či projektům se naučí nejen správně vyjadřovat a komunikovat
se spolužáky, ale zároveň tak jako vedlejší efekt pomohou i odpočinout našim hlasivkám.
Své hodiny hudební výchovy si rozhodně nepředstavuji jako pasivní výuku doprovázenou strohým a nezáživným výkladem dějin. Naopak chci žákům přiblížit hudbu v její aktivní formě, ať už jako poslech, zpěv, rytmiku nebo nástrojovou hru. O to více
se proto budu snažit dbát o svou hlasovou výbavu, abych se hodin mohla také aktivně účastnit. Protože si myslím, že když žáci vidí učitele, jak se chce také zapojit, vyvíjí nějakou aktivitu, zajímá se o předmět a chce předat dětem co nejvíc, je daleko větší šance, že i žáci
se do výuky zapojí.
Proto věřím, že každý z nás – budoucích učitelů – nepodcení svou hlasovou přípravu
a bude se svým „darem“ zacházet opatrně a uvážlivě. Protože nač by byl učitel, který nemá možnost kvalitně komunikovat…Děkuji za vynikající workshop!!!