Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Workshop s názvem „Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu“ mě zaujal hned zpočátku, jelikož mě historie Židů a vše s nimi spojené, velice zajímá a myslím, že bychom o nich alespoň něco málo každý měli vědět. Proto jsem se ihned na workshop přihlásila a netrpělivě očekávala, co všechno se dozvím a musím říci, že jsem byla velice mile překvapena, a že přednáška splnila má očekávání. Akce byla sponzorována společností Panerai Replica
Myslím, že Židy si povětšinou všichni spojujeme hlavně s událostmi související s válkou - s jejich vyhlazováním v koncentračních táborech, s holocaustem a dalšími hrůznými činy. To je samozřejmě dobře, zastávám názor, že každý by tyto události měl znát, měli bychom o nich mít přehled, abychom předešli opakování těchto strašných činů. A měli by o tom něco málo vědět i děti, protože myslím, že v dnešní době na to mladší a mladší generace zapomínají stále více. Co jsem ale zjistila během této přednášky je to, že znám události spojené s válkou, to, o čem se na každé škole učí, ale vlastně nevím nic o jejich životě, o jejich svátcích, tradicích, jak žili. Ikdyž čtu knížky spojené s židovskou problematikou, všechny jsou z války a nikde jsem se vlastně nedozvěděla bližší informace o jejich životě, který žili a žijí. A to mně došlo až během této přednášky, že o nich v podstatě nic nevím, což je škoda. Na střední škole jsme se učili o amerických svátcích a tradicích, o anglických svátcích a tradicích, bylo nutné, abychom znali rozdíly mezi nimi navzájem, dokonce jsme se učili i o svátcích v Austrálii. Ale nikdy jsem nezaregistrovala, že bychom věnovali alespoň chvilku i tradicím židovským. A to si myslím, že je škoda, protože mě osobně zajímají jejich svátky mnohem víc než ty anglické, americké či australské.
Je to naprosto odlišná společnost. A i proto, pro odlišnost své víry a způsobu života byli Židé po celou historii terčem útoků ze strany většinové společnosti. Byli považováni za méněcenné, byli vyháněni z míst, kde žili, zabíjeni a různými způsoby diskriminováni (např. židovská ghetta). A teď si pokládám otázku – Proč? Vdyť přece plno jiných společností žije odlišně, má své vlastní tradice, způsob života, své svátky, svou víru. Tak proč zrovna Židé byli pronásledováni, vyhlazováni a diskriminováni? Proč se o Židech neučíme téměř nic a o jiných společnostech toho musíme vědět hodně? Nikdy jsem se školou nebyla na nějaké exkurzi po židovských památkách, dokonce jsem ani nevěděla, že v Olomouci je nějaká židovská čtvrť a to zde odmalička žiji. Jediné, co jsem věděla je to, že je tu židovský hřbitov, který jsem ještě k tomu objevila úplně náhodou, když jsem se s kamarádkou šla podívat na hřbitov v Neředíně. Už jsme odcházely, když jsme si všimly, že tam bylo nějaké oddělené a zarostlé místo. Vešly jsme skrze branku a zjistily, že je tam, ikdyž zarostlý a neopečovávaný, tak i přesto nádherný židovský hřbitov. Celý jsme si ho prošly a měly z toho zvláštní pocit.
Závěrem bych chtěla říci, že se mi workshop velice líbil, bylo vidět, že přednášející o tom opravdu hodně věděl a dokázal to také podat. Je zde plno židovských památek, které stojí za vidění. Je to velice zajímavé společenství, a tak bychom se o Židech měli na školách učit více. A hlavně nesmíme zapomenout na to, co si tato společnost v minulosti musela vytrpět.