Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak vydržet s úsměvem ve školství

Jak vydržet s úsměvem ve školství? Velmi podobnou otázku jsme si kladla po jedné absolvované praxi. Byla jsem tři týdny ve třídě, která měla pravidla, s nimiž jsem více méně nesouhlasila. Tři týdny to vydržíte, přizpůsobíte se, ale trpět to celou svou pracovní kariéru? Je sice pravda, že až bych měla vlastní třídu, nemusela bych se přizpůsobovat pravidlům, která mi nevyhovují. Stanovila bych vlastní, s ohledem na žáky, abych do své budoucí práce nechodila jen z povinnosti, ale s úsměvem na rtech. Ale jaká by ta pravidla měla být? Když budou moc volná, žáci mi „přerostou“ přes hlavu, když moc přísná, tak se to žákům nebude líbit a budou neukáznění. S těmito myšlenkami jsem procházela program Pedagogiky v praxi. Když jsem se dostala k workshopu „Jak vydržet s úsměvem ve školství“, řekla jsem si, že na něj musím zajít.
Tento workshop, který vedla Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Milena Vincenciová, se mi velmi líbil. Oceňovala jsem, že hned na úvod zapojily studenta, který měl za úkol stále vyrušovat. Hned od začátku jsme tak mohli vnímat, jak reagují lektorky a srovnávat, zda bychom také tak dokázali nastalou situaci řešit. Dále jsem pozitivně hodnotila, jakým způsobem nám lektorky předávaly své mnohaleté zkušenosti ze školní praxe. Nejednalo se o žádné poučování, ale spíše nastínění, jakých chyb bychom se mohli jako začínající učitelé dopustit. Také bylo poučné, že samy lektorky nám přiznaly své dřívější chyby, jak je tenkrát řešily a jak by se s takovou situací vypořádaly nyní. V závěru hodiny byla velmi poučná ukázka, jak přistupovat k rodičům a jak správně formulovat odpovědi a dotazy. Workshop byl tedy velmi prakticky zaměřen a byli jsme nestále upozorňováni na momenty, kterých bychom si měli všímat.
Během celého workshopu jsem také přemýšlela nad otázkou kázně dětí v hodinách. Již během praxí jsem se sama sebe ptala, zda nejsou mé požadavky na ukázněnost žáků vysoké. Z rozhovoru s učiteli na školách, a také po absolvování tohoto workshopu jsem usoudila, že nejsou. Děti potřebují řád. Potřebují AAA+ 2015 New Fashion is Very Special In Our Store.vědět, co smí a co ne, a co je čeká za porušení stanovených pravidel. Správně a srozumitelně stanovená pravidla a systém sankcí jsou určitým předpokladem pro snížení nekázně v hodinách. Pokud se v hodině učitel může více času věnovat výkladu látky a tomu, aby žákům co nejvíce předal, a nemusel stále řešit kázeňské problémy, bude do práce chodit s úsměvem.
S udržením kázně je také spjata správná komunikace se žáky a následně s rodiči. Učitel by se neměl chovat, jako ten nejchytřejší a nejznalejší osoba na světě. Měl by umět přiznat svou chybu a nebrat se příliš vážně. Být ale hned ten nejlepší kamarád, se také nevyplácí. To pak žáci „přerostou“ učiteli přes hlavu a je zase po úsměvu na tváři.
Po skončení workshopu, jsem si opět zavzpomínala na své již realizované praxe a přemítala, zda jsem již využila některé techniky pro udržení kázně, které nám paní lektorky v průběhu workshopu ukázaly. Zjistila jsem, že plno informací pro mě nebylo novinkou a že jsem je během své praxe vhodným způsobem uplatnila. Myslím si, že jsem na dobré cestě, jak vydržet s úsměvem ve školství.