Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Dne 14. 3.2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem „Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu“, který vedl pan magistr Daniel Soukup. Byl to můj první workshop, kterého jsem se v tomto semestru zúčastnila. Už název mě velice zaujal. Ohledně židovské tématiky jsem přečetla několik knih a celkově mě tato „oblast“ zajímá, proto jsem byla zvědavá a na tuto přednášku jsem se těšila.
Od přednášky jsem očekávala rozšíření obzorů ohledně židovských staveb v Olomouckém regionu. Nejsem z tohoto regionu a před nástupem na vysokou školu jsem v tomto kraji byla snad jen jednou. Studovat tu ještě pár let budu, tak jsem se chtěla dozvědět i o tom, co se v mém okolí nachází.
Pan magistr celou přednášku podal, podle mého názoru, velmi zajímavě. Bylo vidět, že se ve svém oboru opravdu vyzná a přesto nám vše podal srozumitelnou a „jednoduchou“ formou. Ž e by takto měli probíhat všechny přednášky a workshopy? Také si myslím, ale není to bohužel pravidlem.
Přednáška mé očekávání určitě stoprocentně splnila. Nejenže jsem se dozvěděla o různých židovských místech a stavbách v okolí, ale dost i o samotné historii jak židovské kultury celkově, tak o historii konkrétních míst. Líbilo se mi i to, že byl zmíněn například Holocaust. Je to „věc“, která napadne snad každého, když se řekne slovo: „žid“. Bohužel se ji nevyhnuli ani židé v této oblasti. Konkrétně mě na přednášce zaujalo to, že nám pan přednášející ukázal internetové stránky, kde se dají oběti (ale i jejich rodiny) dohledat. Pověděl nám přímo osudy některých rodin z menší či větší dálky. Také mě až překvapilo, kolik různých lidí se tomuto tématu věnuje – množství projektů, knih, publikací, muzeí apod. Myslím, že je to určitě dobře. Tato kapitola lidských dějin je dost zásadní a určitě by se měla stále připomínat, aby se na ni nezapomnělo a snad se v budoucnu neopakovala. Na druhou stranu si myslím, že při slově „židé“ by všem nemělo naskočit jen toto období druhé světové války, všechny hrůzy, počty obětí apod. Bohužel je židovský národ znám věčným pronásledováním, ale měli bychom se dozvědět něco více i o jejich historii, kultuře nebo zvyklostech. Je zvláštní, že víme, kdo měl hlavně za druhé světové války tolik omezení, kdo by odvážen nacisty do koncentračních táborů apod, ale už si nepokládáme otázku: „Proč? Proč zrovna oni? Proč ne někdo jiný?“
Myslím, že najít odpověď na takovéhle otázky není, zvláštně v dnešní době, problém. Ať už se rozhodneme navštívit nějakou historickou památku, kde je většinou někdo ochotný nám vše vysvětlit. Také máme internet. Jak už jsem zmiňovala, existuje spoustu projektů na toto téma apod. Anebo můžeme navštívit nějakou velmi zajímavou přednášku, jako byla právě tato.