Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

HLAS - NEJCENNĚJŠÍ NÁSTROJ UČITELE

Začnu-li přemýšlet o významu hlasu, napadne mě jako první věc jeho důležitost. Již naši prapředci zjistili, že hlas je nejlepším nástrojem komunikace a po tisíce let tuto dovednost zdokonalovali. I když je v současné době hlas vytlačován moderními technologiemi, jako jsou komunikační programy typu ICQ nebo Facebook, jsou stále lidé, pro něž je neocenitelným nástrojem.
Důležitost hlasu je u každého jiná. Jsou lidé, kteří bez hlasového projevu nemohou vykonávat svá povolání, ať již zpěváci, právníci, herci a především pedagogové. Proč je hlas důležitý zejména pro pedagogy? Proto, že kdyby nebylo hlasu, jak by dokázali předávat své znalosti a vědomosti dětem a studentům? Učitelé a profesoři samozřejmě mají i jiné možnosti výuky, jako třeba písmo nebo obrázky, přesto jsem přesvědčena, že bez mluveného slova by to nešlo. Vždyť hlasem motivují a podněcují v žácích a studentech jejich případný zájem o daný předmět. Vhodně zvolená slova a tón, kterým na své posluchače promlouvají, mnohdy určí, zda je studium bude bavit a hlavně zda výuku pochopí. Naopak monotónní a nezáživný výklad, byť podaný sebelepším odborníkem, u žáků a studentů velký zájem nevzbudí, naopak je nudí. V technických předmětech jako je fyzika, chemie nebo třeba matematika je hlas a barvitě podaná probíraná látka naprosto nenahraditelná. Bez dostatečného vysvětlení složitých matematických pouček, chemických vzorců a fyzikálních zákonů by většina dětí a později studentů tyto předměty nikdy dostatečně nepochopila. Hlas není důležitý jen u těchto vědeckých odvětví, ale i u humanitně zaměřených oborů. U studentů jistě vzbudí větší zájem o povinnou četbu zajímavě podaný výklad o osobním i veřejném životě a tvorbě autora, než prosté musíš!
Naopak někteří v práci hlas téměř nepoužívají, ale přesto je pro ně nedílnou součástí života. Ať tak či tak všichni bereme řeč jako samozřejmost.
Co dodat na závěr? Lidský hlas vzniká vibrací hlasivek, jeho rozsah u netrénovaného jedince je jen asi 1,5 oktávy a mění se s věkem. Tyto a další informace o hlasu si můžeme najít na internetovém portálu Wikipedie. Nikde tam ale není ani zmínka o tom, jak je pro člověka důležitý. Nad hlasem se každý z nás zamyslí jen v případě, že s ním začne mít nějaké potíže. Jsme zkrátka na možnost hlasové komunikace tak zvyklí, že si jí vlastně vůbec nevážíme. Hlas jako zvukový prostředek lidské komunikace je prakticky nenahraditelný. 16. dubna každoročně slavíme Světový den hlasu, jehož cílem je zlepšit informovanost veřejnosti o významu hlasu……tak se nad tím zkusme zamyslet, vždyť hlas dokáže nejlépe vyjádřit naše pocity, myšlenky, touhy a sny.