Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas - nejcennější nástroj učitele

Křik novorozence je prvním projevem zrození nového lidského života. Je to první vyjádření dítěte, které maminka slyší. Od tohoto okamžiku dítě projevuje svou spokojenost, či nespokojenost pláčem, broukáním a později prvními slůvky. Byli bychom schopni žít bez hlasu? Kdy jsme poprvé schopni vnímat hlas? Do jaké míry nás hlas ovlivňuje? Pocit, zamyslet se nad těmito otázkami, ve mně vzbudila účast na vynikajícím workshopu. Z různých publikací víme, že miminko vnímá zvuky ještě mnohem dříve před svým narozením. Je prokázáno, že již šestiměsíční plod reaguje na zvukové podněty, včetně mámina hlasu. V prvních měsících svého života ještě nevnímá význam slov, ale skrze barvu a hlas vnímá lásku a pozornost, kterou mu věnují rodiče i celé okolí.
Lidský hlas je jeden s nejcennějších nástrojů člověka. Myslím, že velmi často záleží nejen na tom, co říkáme, ale také jak to říkáme. Podle hlasu často poznáme emoční stav, ve kterém se člověk nachází. Zda právě prožívá napětí, úzkost ale také radost, nadšení či vstřícnost. Často nemusíme rozumět jazyku, kterým na nás druhý hovoří, ale poznáme, zda nám něco vytýká, zda nám sděluje něco smutného, nebo naopak nám říká něco veselého a pozitivního. Hlas je pro každého člověka jedinečný. Známe přeci ty věty „poznala jsem tě podle hlasu“, „máš příjemný hlas“, které vyjadřují specifickou identitu každého jedince. Jen si uvědomme, jak obtížné je komunikovat s okolním světem, ve chvíli, kdy nás postihne byť jen dočasná ztráta hlasu.
Při zamyšlení si kladu otázku: „Pro které profese je hlas nepostradatelný výrobní nástroj?“ Jsou to zpěváci, herci, představitelé veřejného života, ale je to také profese pedagoga. Je to právě učitelův mluvní projev, to jak dokáže pracovat s tónem hlasu, jak artikuluje, jak ovládá propojit slovní vyjádření s mimikou i gesty, jakými prostředky vyjadřuje emocionální prožitek, který ovlivňuje žákův zájem. Pedagog, který umí pracovat se svým hlasem, dokáže žáky zaujmout, oslovit a často v nich probudit opravdový zájem o to, co právě přednáší. Není nic nudnějšího, než monotónně přednášený výklad. Učitel ve výuce svým slovním projevem nejen může ovlivnit celý ráz vyučování, ale také rozvíjet komunikační schopnosti a slovní projev žáků. Nejen v hodinách českého jazyka, ale v celém průběhu školního života by se měl snažit ovlivňovat vývoj slovního projevu žáků. Snažit se žáky podněcovat k tomu, aby se uměli a nebáli se vyjadřovat, měli širokou slovní zásobu, dokázali svým vyprávěním zaujmout i ostatní spolužáky.
Podle mého názoru, je velmi důležité, aby každý pedagog rozvíjel své komunikační schopnosti, uměl pracovat se svým hlasem. Svůj hlas používá učitel denně, vystavuje svůj hlas zvýšené zátěži a tak učitelská profese patří mezi povolání, kde se často vyskytuje onemocnění hlasivek. Hlasová indispozice učitele silně ovlivní celé vyučování. Je velmi důležité, aby učitel o svůj hlas pečoval a snažil se předcházet poškození hlasu.
Myslím, že je zapotřebí seznamovat s touto problematikou jak žáky na základních a středních školách, tak i širší veřejnost. Hlas je opravdu velmi cenný. Neničme si jej tedy kouřením, alkoholem nebo zbytečným křičení na školních chodbách, či fotbalových zápasech. Děkuji za přínosný workshop !!!