Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Kreativní využití videa ve výuce angličtiny (anglicky)

seznam všech úvah

Kreativní využití videa ve výuce angličtiny (anglicky)

Zúčastnila jsem se workshopu Kreativní využití videa ve výuce angličtiny (anglicky). Nevěděla jsem, co od toho očekávat, ale nakonec mě to mile překvapilo. Nejsem žádný velký angličtinář, mám problémy s poslechem a porozuměním, ale i přes tyto mé nedostatky mě tento workshop bavil a ukázal mi zase nový obzor a nápaditost, jak kreativně a zároveň velmi užitečně využít video ve výuce angličtiny (anglicky).
Zároveň jsem se zamyslela, proč se tohle nevyužívá a nevyužilo už za mě, když jsem absolvovala základní školu a střední školu, ale musím přiznat i na vysoké škole? Je to velká škoda, myslím si, že je to velmi užitečné a mohlo by to pomoc spoustě žákům a například konkrétně i mně. Určitě nestačí jenom anglický jazyk poslouchat z videa – filmu, z nahraných nahrávek, ale je důležité jakýkoliv jazyk slyšet naživo, proto ještě lepší je, když škola má možnost výměnných pobytů. Žáci poznají z vlastní zkušenosti opravdový život lidí v cizích zemích a jsou přímo v dění a nutí je to mluvit. Myslím si, že na dnešní dobu je ve spoustě škol neustále vyučován anglický jazyk nekreativně a nudně a ve většině případů nic žákům nedává, neposouvá je dále. A to k tomu všemu je v dnešní době jedna z nejdůležitějších věcí, umět cizí jazyk a to především angličtinu, se kterou se člověk domluví téměř všude na světě. Proto si myslím, že by se rozhodně měl udělat posun ve školství a zkvalitnit výuku anglického jazyka, přidat více hodin a také nesmíme opomenout kvalitního učitele, na kterém to vše stojí, jak vede hodinu a jak on sám umí ovládat tento jazyk. A právě výuka videem by mohla být jedna z věcí, která by tomu napomohla.
Studuji učitelství pro 1. stupeň ZŠ a zamýšlela jsem se, jak tento způsob výuky využít na prvním stupni? Protože využití videa ve výuce angličtiny se rozhodně dá využívat na druhém stupni ZŠ a středních školách, a mělo by se využívat, kde žáci mají větší slovní zásobu a umí více konverzovat. Z hodin didaktiky anglického jazyka vím, že je nejlepší mluvit jenom v angličtině a aby se děti učily prožitkem, hlavně hrou. Využívají se písničky, tanečky, ale ještě jsem neviděla využití videa. A usoudila jsem, že to rozhodně jde např.: pouštět dětské krátké pohádky, příběhy a už od této chvíle děti opět více přibližujeme tomuto jazyku. Můžeme pokládat jednoduché otázky a tím je zapojujeme do konverzace. Když začneme už od raného věku, tímto způsobem vyučovat a zapojovat co nejvíce žáky do výuky, tak i pro nás i pro ně to bude jednodušší do budoucnosti. A i výsledky po té budou lepší.