Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Nezapomínejme na minulost!

Období druhé světové války představovalo pro mnoho miliónů lidí nejkrutější etapu jejich života. Bolest, kterou při ní zažili, byla možná i umocněna nepochopením, jak člověk může druhému přivodit tolik trápení, aniž by k tomu měl racionální důvod. Holocaust a genocida je smutným důkazem toho, že v člověku se nachází i temné stránky, které nejsou vlastní žádné jiné bytosti na světě. Mnozí by řekli, že lidé, kteří se podíleli na zabíjení nevinných, se chovali hůř než ,, zvíře,,. S touto metaforou však nelze souhlasit, jelikož zvířata nezabíjí z nějakých podlých a naplánovaných motivů, ale z potřeby nasytit se, a tak se udržet naživu.

O tom, proč se někteří chovali ke svým druhům s nenávistí, se napsalo již spousta stránek. Doufejme, že tomu bude tak i nadále. Je totiž nutné znát i takovou historii, na kterou by nejraději všichni zapomněli. Ale je nutné ji nejen znát, ale pochopit ji a hlavně se z ní ponaučit. Jedině tak můžeme zabránit možnému opakování historie. Informací o válce, zvrhlých ideálech Hitlera, vyhlazování Židů a dalších hrůzách existuje poměrně mnoho. Avšak zájem vyhledat si je a dozvědět se víc, někdy pokulhává. Zejména mladší generace postupně ztrácí pojem o tom, co někteří lidé museli prožít. Tento stav by jsme měli změnit.

Abychom předešli něčemu podobnému. Proto si myslím, že je dobré, pokud se děti dozvídají ( přiměřeně svému věku) i o neradostných částech historie. Snad skoro povinná by měla být pro ty ,,odrostlejší ,, návštěva některého z bývalých koncentračních táborů, kde na ně ,,dýchne,, tamější děsivá a velmi smutná atmosféra. Emoce z takovýchto míst se nám vryjí do paměti mnohem hlouběji než učebnicový výklad. Když by měl každý člověk takovou zkušenost, rozmyslel by si snad všechny možné předsudky a nesympatie k národům, rasám a náboženstvím. Je dobré motivovat mladé, aby se kromě povrchností, které nám nabízí konzumní svět, zajímali o hlubší smysl života. Možná to nám pomůže k tomu, abychom jsme si uvědomili, co ,, všechno,, v životě máme. Toto ,, uvědomění si,, nám snad i pomůže být šťastnější…