Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas- nejcennější nástroj učitele

Když jsem na začátku semestru hledala, kde by se daly snadno získat nějaké kredity navíc, padl mi do oka předmět s názvem Pedagogika v praxi, neočekávala jsem od tohoto předmětu nic moc zvláštního, spíše jednoduchou splnitelnost v podobě napsání úvahy a následně snadno získané kredity.
Při výběru 3 workshopů, jsem si myslela, že to budou pouze další nudné přednášky a s tím jsem také šla na první workshop s názvem Jak s úsměvem vydržet ve školství, můj názor jsem ovšem musela změnit a na zbývající dva workshopy jsem se již těšila. Na workshop Hlas- nejcennější nástroj učitele jsem se těšila ze všech nejvíc a také mi přišel ze všech workshopů, které jsem navštívila nejlepší.
Tento workshop mi ukázal jak je hlas pro všechny důležitý a je škoda, že je v dnešní době tolik nahrazován písemnou komunikací po internetu pomocí různých sociálních sítí a komunikačních klientů. Usuzuji, že se tím o hodně lidská společnost okrádá. Ve psané formě se totiž nedá vystihnout přesnost pocitů a nemůžeme ani vidět mimiku druhého zda svá slova opravdu myslí tak jak je říká nebo jestli něco skrývá. Z toho všeho následně vznikají nedorozumění a hádky. Přitom by stačilo tak málo, jako je například sejít se v pěkné kavárně posedět s přáteli a vše si říct z očí do očí. Místo toho raději sedíme každý ve svém pokoji a koukáme do monitoru od počítače.
Myslím si, že je škoda, že jsem se na naší škole nesetkala s předmětem, který by měl takovou náplň jako tenhle seminář. Samozřejmě, že na pedagogické fakultě máme nějaké předměty typu Základy komunikačních věd, ale pokud si dobře pamatuji tak mě přednášející zde naučil pouze to, jaký je rozdíl mezi verbální a neverbální komunikací a jaké jsou chyby v komunikaci. Možná kdyby měl tento předmět větší hodinovou dotaci a otevíral by se pro menší skupiny lidí, aby si zde každý mohl vyzkoušet své hlasové schopnosti, bylo by vše lepší. Bohužel je nás studentů hodně a přednášejících málo, tak se tyto předměty otevírají pro hodně lidí a následně pak nejsou tak efektivní jak by mohly být v případě, kdy by sem chodilo daleko méně studentů.
Umět se starat o svůj hlas a používat ho je důležité pro každou profesi ať už je to politik, prodavač nebo učitel. Doufám si proto tvrdit, že takovéto předměty by měly být nabízeny, alespoň v podobě volitelných předmětů, ke každému oboru na vysoké škole, protože podle toho jak umíme mluvit a pracovat s hlasem, podle toho nás okolí hodnotí a přijímá.