Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Využití chirofonetiky z pohledu učitele

seznam všech úvah

Využití chirofonetiky z pohledu učitele

Chirofonetika – pro většinu lidí velká neznámá, i pro mne, do té doby, než jsem měla možnost absolvovat workshop, který se právě chirofonetikou zabýval.
Kdo by to byl řekl, že určité pohyby, které vykonává terapeut na těle pacienta, mají co dočinění s tím, jak člověk mluví? Že určité masáže na daných místech těla souvisí s nápravou řeči? Ano, je tomu tak. Tento obor se nazývá chirofonetika. Terapeut při chirofonetice vyslovuje hlásku a při tom provádí odpovídající masážní tah, který napodobuje vzdušné proudění vznikající v dutině ústní při artikulaci hlásky. Každá hláska má na našem těle své místo. Původně, jak jsme se dozvěděli, měla chirofonetika pomáhat dětem s potížemi v řečovém vývoji, zejména při jeho opoždění. Byly to děti, které buďto vůbec nemluvily nebo vyslovovaly pouze několik hlásek. Pokud je schopnost napodobovat řeč oslabena, je možné vzor zesílit a tomu nám napomáhá právě chirofonetika. I když je práce terapeuta důležitá, nikdy nedokáže tolik, co rodiče, kteří denně v krátkých minutových intervalech provedou ošetření. Většinou se dostaví výsledky nejpozději po jednom roce terapie. Některé děti začínají v průběhu terapie mluvit, což je skvělý úspěch! Práce terapeutů musí být velice pečlivá a provádět se co nejpřesněji, aby byl výsledek co nejefektivnější. Masážní tahy se provádí vleže na lehátku, klient musí být uvolněný a s terapeutem spolupracovat, jinak by byla práce bez efektu. Jak jsem již uvedla, každá hláska má na těle své místo.
Například hláska L se vyvozuje tak, že špička jazyka pozvedá směrem nahoru a dotýká se jednoho určitého bodu za horními řezáky. Vzduch proudí tedy kolem obou stran jazyka a vystupuje z úst ve dvou ramenech. Na těle existuje místo, které tomuto bodu v dutině ústní odpovídá. To místo je mezi lopatkami, na místě čtvrtého hrudního obratle. Hlásku L tedy táhneme tak, že obě dlaně obkružují tento bod mezi lopatkami a tah vybíhá na paže.
Tahy, které jsou vyvozeny ze vzdušného proudění při řeči, jsou prováděny jako různé hlásky na zádech, pažích nebo nohou. Tlak, teplo a forma tahu, který se rytmicky opakuje, probouzí v klientovi mnohem větší prožitek jednotlivých hlásek. Slyšený vjem a vjem přijímaný přes kůži se shodují. Chirofonetika se dá studovat, studium se platí a trvá čtyři roky. Se svými spolužačkami jsme o studiu také uvažovaly, jelikož studujeme obor logopedie, určitě by pro nás chirofonetika měla velký význam. Díky workshopu jsme se právě o této léčebné metodě dozvěděly. Myslím si, že kombinace navozování hlásky a pohybů (masáží) těla dokáže velice efektivně jednotlivé hlásky vyvodit a řeč, jak bych to nazvala, rozproudit. Určitě je velice přínosné mít vystudovanou k logopedii i chirofonetiku, i já doufám, že logopedii úspěšně dostuduji a kdo ví, třeba si nakonec i obor chirofonetika dodělám.