Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Praktický průvodce waldorfskou pedagogikou - zážitkový seminář ve třídách Waldorfské školy Olomouc s odborným výkladem

seznam všech úvah

Praktický průvodce waldorfskou pedagogikou

Alternativní pedagogické směry? V posledních letech se poměrně hodně rozšířily. Je tedy alternativní vzdělávání lepší, než klasické? To jsou časté otázky, které jsem si, nejen já kladla, a tak jsem byla ráda, když se objevil workshop s tématem waldorfské pedagogiky, jehož náplní bylo navštívit školu zaměřenou na tento pedagogický směr. Konečně jsem se mohla vedle teoretických informací vyzkoušet waldorfskou pedagogiku na vlastní kůži.
Ten den, strávený ve waldorfské škole mi hodně dal. Myslím si, že děti, které projdou tímto alternativním vzděláváním, jsou na život připravenější, umí mluvit před skupinou, vyjádřit svůj názor a stát si za ním. V dnešní době je velice důležité umět se prosadit. Každý den děti začínají tak, že se všichni posadí do kruhu a povídají si. Taky se mi líbí rozdělení učiva na epochy. Myslím si, že děti se víc naučí a zapamatují tímto způsobem, než klasicky v lavicích za 45minut a pokračování až příští týden. Také je kladen důraz na individualitu osobnosti každého dítěte, což velice oceňuji.
Člověk a příroda? Tohle je ve waldorfské škole dokonale propojeno. Děti pracují s přírodními materiály, učí se základním dovednostem a pracím, které ve školách běžného typu moc nevidíme. Například pletení, opracovávání dřeva a mnoho dalších. Děti se učí hrát na flétnu a díky těmto činnostem pak umí uplést na svůj nástroj obal. Děti si přírody a přírodních materiálů váží mnohem více. Myslím si také, že mají k přírodě celkově lepší vztah.
Pro waldorfskou školu je také důležitá spolupráce s rodiči dětí. Často se ve škole pořádají různé oslavy a akce, které spolupořádají rodiče dětí. Je to k něčemu? Určitě ano, podle mě je důležité poznat rodiče dítěte, které učím. Dokážu pak díky tomu, že znám rodiče, lépe pochopit osobnost a osobnostní rysy daného dítěte. Z takovýchto mimoškolních akcí se pozná člověk lépe, než na třídních schůzkách. Navíc rodiče tráví více času s dítětem a to je ohromné plus.
Integrace dětí s postižením do waldorfských škol? Ano, toto je také velice běžné. A proč ne? Děti si aspoň lépe uvědomí, jak je důležité být zdraví a naučí se bez problému s dětmi se specifickými potřebami vycházet. Nebudou je brát jako odlišné, ale jako sobě rovné a dokážou jim pomoci.
Dala bych své dítě do waldorfské školy? Po dnu stráveném v tomto prostředí si myslím, že asi ano. Samozřejmě, každá mince má dvě strany a na waldorfské pedagogice najdeme taky nějaké zápory, ale klady podle mě stále převažují. Doufám, že tento pedagogický směr se bude nadále rozvíjet, dostane se do povědomí více lidí a udrží si prestiž, kterou se mu podařilo získat.