Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas, nejcennější nástroj učitele

Dne 25. Dubna jsem se zúčastnila workshopu v rámci pedagogiky v praxi s názvem ,,Hlas, nejcennější nástroj učitele“.
Celé 3 hodiny byly velice zajímavé. Nejvíce se mi líbilo, že workshop byl rozdělen na část teoretickou a následnou část praktickou. V teoretické části jsme se dozvěděli spoustu užitečných rad z oblasti péče o hlasivky. Jakožto budoucí pedagog jsem tyhle vzácné rady přivítala. Podle mého názoru povolání pedagoga velmi náročné po stránce hlasové. Vyučující přeci jen mluví většinu času v kuse na své žáky, případně studenty a to je veliká zátěž na hlasivky. Dále je také velice důležité, aby pedagog svým projevem a hlasem zaujal. Dle mého názoru není nic horšího, než vyučující s monotónním a nezajímavým přednesem.
Když mám praxi v mateřské škole, vždy se snažím o co nejzajímavější výstup, protože děti předškolního věku není tak lehké zaujmout. Když se nad celou věcí zamyslím, v mateřské škole jsou velmi zvídavé děti, plné očekávání a povinností pedagoga je co nejvíce dítě zaujmout. Z toho důvodu je třeba neustále měnit hlas, což znamená velkou zátěž pro hlas samotný.
Kdekdo si řekne, že práce s dětmi ve školce je snadná, ale všechny učitelky v mateřské škole se mnou musí souhlasit, že to není nic jednoduchého. Hlas jako takový je zatížen. Konkrétně v mateřské škole se paní učitelka věnuje dětem každý den, každý den má připravený výstup a přednes. Každý den dětem čte pohádky před spaním, vymýšlí různé dramatizace pohádek. A přeci aby byla pohádka zajímavější očekává se změna hlasu a práce s hlasem.
Je veliká škoda, že jako studenti speciální pedagogiky předškolního věku, nemáme v rámci studia žádnou hlasovou průpravu, protože podle mě je velmi důležitá.
Na workshopu jsme se všichni zúčastnění dozvěděli opravdu spousty zajímavých informací o tom, jak pečovat o svůj hlas a jak pracovat s hlasivkami a neposlední řadě také i něco o technice dýchání. Technika dýchání je totiž také nevylučitelný prvek při vyvozování hlásek. V druhé části, části praktické jsme měli možnost si vyzkoušet pár technik, jak cvičit hlas a mluvu. Já sem se praktické části účastnila pouze pasivně a to jako divák. Ale i jako divákovi mi tahle část semináře hodně dala.
Musím říci, že daný workshop byl pro mě nejvíce zajímavý a nejvíce přínosný pro mé budoucí povolání pedagoga dětí předškolního věku. Jak už jsem psala výše, mrzí mě, že v rámci studia speciální pedagogiky nemáme žádný předmět, který by se zabýval prací s hlasem a proto jsem velice ráda, že jsem mohla být účastníkem workshopu, který mě přesvědčil, že hlas, je skutečně nejcennějším nástrojem učitele.