Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Příprava „životního příběhu“ na příkladu antických bájí

seznam všech úvah

Příprava „životního příběhu“ na příkladu antických bájí

Musím přiznat, že jsem od tohoto workshopu čekala, že mi dá daleko více. Téma mě velmi zaujalo, avšak samotný workshop, pro mě tak zajímavý nebyl. Nemyslím si, že by byli nudní nebo nepříjemní lektoři, jen zbytečně dlouho vysvětlovali a rozebírali jednu báji za druhou.
Když se nad workshopem zpětně ohlédnu, nemůžu jednoznačně určit, co se mi na něm vlastně nelíbilo, bylo to nejspíš opravdu jen to, že se workshop zbytečně „táhl“ a tím se stával nezáživný. Možná kdyby lektoři trochu zpomalili, neřekli nám toho tolik, ale vybrali jen to nejzajímavější, tak bych z toho měla lepší dojem a více bych si z toho odnesla. Takhle jsem však byla jen docela unavená, znuděná a neměla jsem stálou pozornost. Nejspíš mi tím, že jsem pak přestávala vnímat, uniklo spoustu zajímavých postřehů, díky kterým jsem se na toto téma zapsala.
Téměř celý workshop jsme se věnovali báji o Heraklovi, synu Háda, kterému celý jeho život „házela klacky pod nohy“ Héra. Rozebírali jsme například jeho životní události, cesty a situace, jednu za druhou a dívali se na ně různými pohledy.
Nechci říct, že by byl workshop jen špatný a nudný. Přece jen byly některé věci i velmi zajímavé. Nejvíce mě zaujalo, když nám Lektoři začali vysvětlovat tehdejší uvažování řeckého národa. Čeho si Řekové nejvíce cenili, co pro ně bylo důležité a co se díky tomu objevovalo ve všech jejich bájích. Donutili nás také popřemýšlet, co bylo na Héraklově osudu dobré, a co špatné. Že zdánlivě špatná věc, Hérakla posílila a dodala mu sebedůvěru. Héra ho tím, že mu celý život nedala pokoj, vlastně posilovala a dělala z něho téměř neporazitelného.
Ke konci workshopu jsme měli popřemýšlet sami nad svým prvním zážitkem z raného dětství, pozdějším věkem v dětství, obdobím puberty a také dospělostí. Vybrala klíčová období, u kterých nám pak jednotlivě vysvětlovala, co v našem životě znamenají nebo znamenala. Tahle část měla být odlehčující, pro mě byla však překvapivě těžká. Nedovedla jsem si vybavit některá léta, která jsme podle lektorů měla mít spojenou s emocí a tím si je bezpečně pamatovat. Ulevilo se mi, že po nás tyto zážitky nechtěli říkat nahlas. Byla to však část, nad kterou jsem se po skončení workshopu asi nejvíce zamyslela.
Na závěr bych jen pochválila lektorku, která se nejspíš touto problematikou zabývá velmi dlouho a s opravdovým zájmem za její osobité vystupovaní. Velmi se mi líbilo, že se oblékla tak trochu „anticky“ a že tak i působila. Děkuji 