Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Mně se to nemůže stát!? Aneb Ženy a alkohol I.

seznam všech úvah

Mně se to nemůže stát!? Aneb Ženy a alkohol I.

Alkohol v lidské společnosti hraje obrovskou roli. Pomáhá nám při trávení jídla, sbližuje nás, zvyšuje nám sebevědomí, ale také markantně mění a ničí životy nás i našich blízkých. Je to jedna z nejhorších návykových látek ve společnosti. Málokdo si ovšem plně uvědomuje její nebezpečnost. Zdá se mi velmi zarážející fakt, že česká společnost výrazně podporuje masivní pití alkoholu a dokonce učí postupně pít alkohol i malé děti a dospívající mládež. Je to smutné, ale jsme bohužel „ národ alkoholiků“. Abstinovat v naší zemi znamená stát se bezvýznamným a trapným vyvrhelem, kterého nikdo ve společnosti neuznává.
Téma tohoto workshopu mně velmi zaujal a plně splnil moje očekávání. Já osobně mám neblahou zkušenost s alkoholismem v rodině. V mém případě jde ovšem o alkoholismus u mužů (děda, strýc a otec). Alkoholismus u žen a mužů má podobné příznaky, ale v některých aspektech se liší.
Žena je něžné, milé a silné stvoření, na které jsou v Breitling Replica dnešní době kladeny vysoké nároky. Od ženy se očekává, že bude vždy upravená, milá, úspěšná v zaměstnání, v partnerských vztazích, vynikající matka a dobrá hospodyně. Již zmiňované role jsou splnitelné, pokud prostředí, ve kterém žena žije je optimální a bezkonfliktní.
Některé ženy ovšem nemají doma dostatečné zázemí a své problémy pak kompenzují alkoholem. Díky požívání alkoholu si pak ženy připadají atraktivnější a problémy se jim zdají lehčí a řešitelnější. Po vystřízlivění zase přichází další deprese a rezignace. Dávky požívaného alkoholu se zvyšují a tím se zhoršují i problémy v rodině. Žena pije stále víc a víc. Jejím pitím začíná trpět výrazně i rodina a přibývají problémy v zaměstnání.
Ženy jsou typické tím, že pijí tajně. Schovávají si často své zásoby pití do různých skrýší. Jsou ve svém pití velmi rafinované. Po jisté době zjistí, že alkohol je důležitou a neodmyslitelnou součástí jejich osobnosti. Alkohol jim pomáhá, ale zároveň je stále více degraduje. Bez něj nemůžou žít, ale s ním také ne.
Na rozdíl od žen závislých na pervitinu nebo kokainu nejsou ženy alkoholičky schopné se starat o sebe ani o svou rodinu. Péči o děti přebírá manžel anebo v horším případě starší dítě, které zcela nahradí roli matky. Často se také rodinní příslušníci za takovou ženu oprávněně stydí a kontakty s ní přerušují. Pokud žena pije dlouho a často, může se stát, že začne pít i jedno z dětí. Zvláště malé děti vnímají své rodiče jako silný vzor. Velmi často začínají pít i nejstarší děti, které zcela nahrazují svou matku. Na tyto děti jsou kladeny vysoké nároky, které nejsou schopny perfektně splnit. Své starosti pak kompenzujíkonzumací alkoholu.
Za velmi znepokojující považuji alkoholismus u těhotných žen. Jak již všichni víme, stačí jen nepatrné množství alkoholu a plod budoucího dítěte může být nenávratně poškozen. Velmi kritické je období prvního trimestru gravidity, kdy se vyvíjí skladba těla dítěte. Dle mého názoru by k těhotenství u alkoholiček nemělo vůbec docházet. Dítě má po matčině nezodpovědném chování trvalé následky. Po narození takovýchto dětí se v plné míře projeví znaky fetálního alkoholového syndromu. Dítě je od ostatních vrstevníků odlišné somaticky i mentálně.
Co se týče žen , považuje se jejich léčba z alkoholismu daleko těžší než u mužů. Ženy si často svou závislost neuvědomují a domnívají se, že mají vše pod kontrolou. Ženy se nejlépe vyléčí ze své závislosti, pokud trvale skoncují se svými depresemi, úzkostmi, nízkým sebevědomím a vleklými partnerskými problémy. Pokud se nezlepší ženino zázemí v rodinném kruhu a její psychický stav, dochází často k alkoholovým recidivám a léčba je neefektní.
Nelíbí se mi vůbec spotřeba alkoholu v České republice. Prevence je v této republice pomíjivá a alkoholiků stále přibývá. Na druhou stranu si musíme přiznat, že spotřeba alkoholu zde nebude nikdy vymícena. Výrobci alkoholu přeci nepotřebují nižší zisky, ti chtějí jen pravidelné pijáky a alkoholiky, kteří jim za cenu vlastního zdraví zajistí obrovské finanční výnosy. Je nutné, aby celá česká společnost postupně změnila své společenské zlozvyky. V opačném případě nám hrozí v budoucnosti obrovský nárůst mladistvých alkoholiků a množství bezdomovců povalujících se po ulicích.

Děkuji za skvělý workshop.