Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Mně se to nemůže stát!? Aneb Ženy a alkohol I.

seznam všech úvah

Mně se to stát nemůže aneb Ženy a alkohol I.

O alkoholu se říká, že je to „metla lidstva“ a že je všeobecně známo (snad hlavně na vesnicích) dát si ráno panáka domácí slivovice, abychom byli zdraví. Je pak těžké poznat hranici, kdy to člověk přepískne a kdy se ze zdravého panáka stane závislost.
Čtvrteční workshop, který se touto problematikou zabýval, byl nesmírně zajímavý a přínosný. Nejvíce oceňuji ten fakt, že to paní docentka Skopalová vzala spíše coby praktické ukázky než strohý výčet informací o alkoholu. Určitě bylo obohacující to, že s sebou přivedla člověka, který propadl alkoholové závislosti a popovídal nám o tom, jaké to bylo, když byl alkoholik, že si neuvědomoval, že má nějaký problém, avšak nejvíce šokující se snad jevil fakt, kdy si řekl, že je něco špatně – až co u něj byla diagnostikována schizofrenie a byl zbaven svéprávnosti. V současné době tento člověk vede skupinu Anonymních Alkoholiků a jde vidět, že o problému lidí s alkoholem ví mnoho, dokládal to na spoustě zajímavých, někdy až děsivých příkladech, s kterými se setkal. Nejhorší pro mne asi bylo, když vykládal, jaké důsledky může nechat pití rodičů na dítěti. A snad ještě horší je, když matka pije v průběhu těhotenství a narozenému dítěti je pak diagnostikovaný fetální alkoholový syndrom. Obrázky takových dětí, které nám posílala paní docentka, byly smutné. Tyto děti mají zkažený život již od narození a nic s tím neudělají.
S alkoholem se setkáváme takřka na každém kroku. Téměř každý člověk má ve svém okolí člověka, který z určitého důvodu vyhledává alkohol a bere jej jako únik od svých problémů. Co je snad ještě horší je fakt, že v dnešní době není vůbec problém, aby si nezletilý jedinec koupil alkohol. Spoustu teenagerů bere pití alkoholu coby možnost vyrovnat se dospělým, už si ale bohužel neuvědomují jeho destruktivní následky.
Na workshopu mě také zaujala návštěva paní primářky z protialkoholní léčebny. Nikdy jsem se nezaobírala myšlenkou, jaké to asi je v léčebně, jak probíhá léčba a jak je asi náročná. Bylo přínosné se seznámit s průběhem léčby. Když paní primářka vyprávěla, za co jsou její klienti sankciováni, přišlo mi to takové zvláštní, aby dospělí lidé nebyli schopní dodržovat určité zásady, občas mi dokonce přišlo, že nejsou dospělí, ale naopak děti, kteří potřebují dohled nad sebou samým a tohle snad jediný způsob, jak se mohou naučit nést zodpovědnost za své jednání a činy.
Alkohol způsobuje až šokující věci, je škoda, že lidé si neuvědomují to, co dokáže napáchat. Velmi dobře to vystihl pan Václav, když na začátku workshopu četl definici alkoholu. Opravdu bych tento workshop všem doporučila a mohu říci, že se mi nejvíce ze všech workshopu, kterých jsem se zúčastnila, nejvíce líbil.