Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

seznam všech úvah

Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem

Dne 15.11.2012 jsem se zúčastnila workshopu s názvem „Emocionální zdraví dítěte a kampaň Celé Česko čte dětem“, kterým nás provázela paní Mgr. Eva Katrušáková – samotná zakladatelka neziskové organizace Celé Česko čte dětem®. Domnívám se, že tento workshop byl z výběru na zimní semestr 2012 ten nejzdařilejší a pro mě nejpůsobivější. Shledávám ho, jakožto budoucí pedagogický pracovník, za velice přínosný pro mou praxi.
Čtení je podle mého mínění pro dnešní děti, žijící ve světě počítačů, tabletů, telefonů a ostatních nejrůznějších vymožeností, téměř považováno za tabu. Četba je pro děti a hlavně teenagery doslova „out“. Nenabízí se jim dostatečná motivace a hlavně prostor ke čtení. Což shledávám jako obrovskou chybu. Inu, co dnešnímu dítěti „nenaservírujete“ pod nos, to si od Vás nevezme.
Podle mého názoru by knihy a jejich předčítání mělo děti provázet již od nejútlejšího dětství. Nejenže se u nich prostřednictvím čtení formuje vztah ke knize a návyk číst si v dospělosti, ale především se rozvíjí emocionální vývoj dítěte, jenž je v dnešním 21. století velmi opomíjen a podceňován. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku, myšlení, rozvíjí jeho paměť, obrazotvornost, vytváří bujnější fantazii a představivost. Ale i přes tyto všechny kladně působící aspekty na osobnost dítěte je čtení nadále zanedbáváno. Ať už ve školních institucích nebo rodinách. Záleží tedy hlavně na rodičích, zda si na své vlastní dítě udělají čas a budou mu alespoň 20 minut denně číst. Přesně touto myšlenkou se ubírá kampaň Celé Česko čte dětem. Dává si za cíl přimět rodiče, prarodiče, tety, strýce, kamarády, aby se denně symbolických 20 minut věnovali svým blízkým, dětem, četli jim a nebo s nimi, vyprávěli pohádky a podobně. Prostřednictvím společného čtení se prohlubují mimo jiné i rodinné vztahy, budují se pevné vazby a vytváří se pocit sebevědomí.
Součástí workshopu byla i krátká projekce, kde jsme měli možnost shlédnout video k danému projektu, jenž podporuje již přes 80 známých osobností ze světa umění, kultury a sportu. Také jste si mohli všimnout krátkých televizních spotů, které se objevují v televizi a nabádají k dvacetiminutovému čtení denně. A pokud Vám tohle všechno není jedno stejně tak jako mně, motivujte ostatní ke čtení také Vy. Není Vám snad ukradená budoucnost Vašich dětí, že?
A pokud stále ještě nejste přesvědčeni, závěrem si dovolím uvést jeden citát přímo z internetových stránek kampaně, který je dostatečně motivující .„Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí – doma, v obchodě, u soudu, u volební urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velice nebezpečný aspekt demokracie.“

Jim Trelease, „The Read – Aloud Handbook“, (Učebnice předčítání)