Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu

Workshop „Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách regionu“, který vedl 14. 3. 2013 pan magistr Daniel Soukup, mě velice zaujal. Hlavně proto, že jeho výklad byl věcný, odborný a čerpal z mnoha jeho profesionálních zkušeností. Alespoň takový je můj názor. A neměly by takové být všechny workshopy, kterých se v rámci vysokoškolského studia účastníme? Přednášku Mgr. Soukupa jsem si pro svou úvahu vybrala právě proto, že splňovala tato kritéria. Nejednou se mi stalo, že jsem přišla na workshop, který vedli lidé nezkušení, nekompetentní, jejichž výklad byl silně jednostranně zaměřený a na první pohled neodborný, někdy až naivní. Proto bych na tomto místě chtěla vyzdvihnout právě přednášku Mgr. Daniela Soukupa.
Workshop mi rovněž přinesl řadu nových zajímavých informací. Myslím, že by se žákům neměla vykládat pouze smutná historie židovského obyvatelstva ve střední Evropě, jak se tomu na základních a převážně i středních školách děje. Základem pro pochopení dějin je totiž pochopení kultury. Pokud neporozumíme motivům chování Židů, nemůžeme nikdy porozumět tomu, proč se chovali tak, jak se chovali, a proč se k nim naše společnost chovala v podstatě od nepaměti nepřátelsky.
Nestačí tedy dát v rámci nějakého projektu nechat žáky vypracovat plakát týkající se Deníku Anny Frankové. Ten sám o sobě mnoho o židovské kultuře nenapoví. Projekty tohoto typu bychom měli zařadit až poté, když žáky seznámíme se základy židovského náboženství
a židovské tradice. Nejen jako kusé informace, ale jako souvislosti. Musíme objasnit otázky jako „Proč byli právě Židé ve střední Evropě pronásledováni ve středověku, když zde byli i jiné minority?“, „Proč vrchnost brala pod svou ochranu právě židovské obyvatelstvo?“, „Proč byli Židé považování za lichváře?“, „Proč se většina Židů ve středověku živila finančnictvím?“, „Proč Židé tolik lpí na celé řadě pro nás nepochopitelných předpisů a jaký je vlastně jejich význam?“, „Proč si nacisté vybrali za hlavní oběti právě židovské občany?“ Zodpovězení těchto a dalších podobných otázek je klíčové k pochopení historie.
Pochopení kultury a historie židovského obyvatelstva a judaismu celkově je možné velmi dobře podpořit návštěvou některé z historických památek. Ale mělo by to smysl, kdyby se jednalo o pouhou prohlídku? Pravděpodobně by to skončilo jako většina školních exkurzí, které jsme jako malí zažili, hranolkami z rychlého občerstvení. Jestliže se ukazuje, že exkurze nemůže být jen výletem spojeným s prohlídkou historických památek, pak workshop Mgr. Daniela Soukupa nám poskytl velmi dobrý návod, kde hledat inspiraci, na co se při plánování podobné exkurze zaměřit a pro ty, kdo jsou z Olomouckého regionu, uvedl i několik typů, kam se žáky vyrazit.