Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Biologie dítěte: Výživa a fyzická degenerace, nedostatečná strava

Ve čtvrtek 25. dubna 2013 jsem se zúčastnila workshopu na téma Biologie dítěte: Výživa a fyzická degenerace, nedostatečná strava. Tento workshop mi poskytl mnoho zajímavých nových poznatků, osvěžil některé staré a dal mi mnoho podnětů k přemýšlení.
Za jeden z velice zajímavých podnětů považuju poznatky ze zkoumání zubaře Price. Dle jeho výzkumů měli nejzdravější zuby lidé z domorodých kmenů, kteří stále žijí podle tradic svých předků a stravují se také podle nich. Zatímco stejní lidé, kteří třeba jen krátký čas žili v moderním světe a stravovali se naší stravou, měli hned zkažené zuby a byli nemocní. K hlubší úvaze je zde ale mnoho dalších otázek. U domorodých kmenů se jednalo o jedince, kteří vůbec nebyli zvyklí na náš způsob stravy a života. Pro jejich organismus byla taková změna opravdu příliš a tak tedy i chápu odezvu jejich těla. Co ale naše moderní populace? Kde je naše původní strava?
Podle mého názoru není možné aplikovat způsob života a stravy domorodých kmenů v našich podmínkách. Alespoň tedy ne doslovně. Po generace se náš organismus postupně měnil a přizpůsoboval na současné podmínky a není možné se přirovnávat ke kmenům žijícím v pralese. Tyto kmeny si udržely své tradice a způsob života po staletí, proto je určitě správné, že si zachovali své stravovací návyky. Na druhou stranu ale my – Češi – jsme se po stejná staletí vyvíjeli, přizpůsobovali a měnili své stravovací návyky podle aktuálních podmínek a je tedy přirozené, že v současné době se stravujeme podle moderních standardů. Další zajímavou otázkou je tedy: Která strava je pro nás původní a přirozená? I kdybychom vyzkoumali, která to je, tak podle mého názoru už není možné se k ní vracet. Další důležitou otázkou ohledně návratu k přírodní stravě je: Jsme ještě schopni ji zvládnout strávit a žít z ní? Již od mnoha známých jsem slyšela, jaké trávicí potíže jim způsobilo čerstvé kravské mléko. Zkrátka proto, že na takové mléko už nikdo z nás není zvyklý. Jak to může být pro nás správné, když tělo samo to nepřijímá?
Rozhodně je tedy důležité zamýšlet se nad tím, co jíme a z čeho je potravina vyrobena. Na druhou stranu dle mého názoru jsme už v situaci, kdy není možné se vracet k původní stravě. Není to uskutečnitelné, protože by bylo pravděpodobně nemožné vypátrat kompletní jídelníček Čechů z doby před tisíci lety a zároveň velice pochybuju o tom, že bychom tuto stravu pak přežili ve zdraví. Určitě by ale bylo správné pokusit se alespoň přiblížit přírodní stravě s co nejmenším množstvím konzervantů a jiných chemických přísad a také třeba vyměnit limonádu se syntetickou příchutí za čerstvě vymačkanou šťávu z ovoce. A kdo ví? Možná se pak postupně navrátíme k dobám, kde neexistovaly civilizační choroby a kde budou naše děti zdravější a spokojenější. A nebo taky ne...