Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

JAK S ÚSMĚVEM VYDRŽET VE ŠKOLSTVÍ

Jde to vůbec? Jde s úsměvem vydržet ve školství? Takovéto otázky jsem si pokládala při vybírání tohoto workshopu a jelikož mě zajímala odpověď, workshop jsem si zvolila. A neudělala jsem vůbec špatně.
Přednášku vedly dvě velmi sympatické paní, Mgr. Klaudie Eibenová a Mgr. Milena Vincenciová. Učitelky na mě poprvé zapůsobily přísně, což způsobil asi úvod workshopu, při kterém jsme se museli postavit a pozdravit. Jako na základní škole. Později se ale ukázalo, že vůbec přísné nejsou. Tím chci říct, jak moc je vlastně důležitý první dojem? Takovou otázku si položíme lehce, avšak najdeme na ni lehce odpověď? Každý učitel se chce při své první hodině ve třídě žákům zalíbit. Moc vstřícným chováním si ale může podkopat svoji autoritu. Jak se tedy chovat na své první hodině? Hned první radou bylo, že při vstupu do třídy musíme vytvořit určitou atmosféru. Děti nás musí začat vnímat, měli bychom se s nimi pozdravit a zahájit výuku. Je mi ale jasné, že se takové věci lehce řeknou a praxe bude poněkud ostřejší. Záleží ale také na věku žáků, na tom, zda přijdeme do třídy, kde budou desetileté děti, nebo děti patnáctileté.
Myslím, že rady těchto dvou paní byly velmi cenné a to hlavně díky jejich mnohaleté praxi. Nejde jen o strohá pravidla, ale o bohaté zkušenosti. Se svými ,,fígly“ se s námi podělily. Rozdaly nám ,,Desatero vyučovací hodiny“. V něm je deset pravidel, jak by se měl učitel ke třídě chovat. Jedno pravidlo v něm mě zaujalo: ,,Dodržujte své sliby“. Pokud něco učitel nesplní, například nepřinese opravené písemky jak slíbil, má se omluvit. Ano, učitelé by měli přiznat svoji chybu. Bohužel jsem se s tímhle snad nikdy nesetkala. Učitel vždy přišel a řekl, že testy ještě opravené nemá. A dál ho to nezajímalo. Tímhle stylem si ale přátelský vztah k dětem, respektive respekt nevybuduje. A každý učitel přece stojí o to, aby ho děti měly rády. Ale budou ho mít rády jen v případě, že je bude mít rád učitel. Znám mnoho otrávených učitelů, kteří děti vyloženě rádi nemají. Proč si tedy vybrali zrovna tohle povolání?
Tento workshop byl jeden z nejlepších, který jsem navštívila, a byl pro mě velmi přínosný. Nejsem typ člověka co si myslí, že ví všechno nejlíp. Ráda si nechám poradit, a proto také určitě zužitkuji rady od těchto učitelek do mého budoucího profesního života. Vyzařovala z nich zkušenost a láska k jejich povolání a všechna ta jejich energie přešla i na mě. Dala mi motivaci k dalšímu studiu. Také jsem teď zvědavější, zda to ve školství zvládnu také tak výborně jako tyhle dvě dámy. Ale hlavní recept už mám. Jaký? No přece úsměv.