Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Pedagogická komunita

Stejně jako většina mých spolužáků, i já jsem se zúčastnila tří velmi zajímavých workshopů, z nichž každý byl svým způsobem zajímavý. Užitečnost tohoto typu projektu spatřuji v jeho schopnosti zaujmout, pobavit, ale i informovat jeho posluchače. Myslím si, že informace získané na workshopech jsou velmi přínosné jak pro budoucí zaměstnání, tak pro rodinný život. Podobná problematika mě velmi zajímá. I z toho důvodu se letos ještě zúčastním letní školy s podobným zaměřením, na což se opravdu velmi těším.

Jak jsem již uvedla v malých dotaznících, účast na těchto workshopech bych vřele doporučila všem svým spolužákům.
Pro bližší charakteristiku jsem si vybrala workshop s názvem: Pedagogická komunita, rozvoj sociálních a emočních dovedností žáků na 2. stupni ZŠ. Vyučující, Mgr. Martin Kupka, Ph.D. mě velmi zaujal svým přístupem k nám studentům. Do svého výkladu zahrnoval i zážitky z osobního života, čímž se problematika jevila daleko zajímavější a lépe představitelná. Na všechny naše všetečné otázky podával uspokojivou odpověď, která byla věcná, jasná a srozumitelná. Toto se mi jevilo jako velké plus a ve své praxi se budu snažit, abych na své studenty působila alespoň tak dobře, jako náš vyučující působil na mě.

V následujícím čase jsme si vyzkoušeli několik her. Velmi mě zaujala hra, kdy jsme se pomocí dalších tří účastníků museli dostat na druhou stranu lana, které bylo asi metr nad zemí – při tom jsme trénovali svou sebedůvěru. Formu her obecně spatřuji jako přínosnou, jelikož s hrou se dítě setkává odmalička. Jenže na rozdíl od dětských her, při této podobě hry už se učí jak komunikovat s druhými, jak lze vzájemně spolupracovat atd. Závěrem jsme si vyzkoušeli meditaci, což bylo velmi uklidňující a preventivně bych ji předepsala všem žákům, kteří jsou považováni za neukázněné. Já osobně jsem se po celý den cítila odpočatá a plná pozitivní energie.

Celé dopoledne na mě působilo velmi uvolněně a pozitivně. Když se nám vyučující snažil objasnit, co si máme představit pod pojmem zážitková pedagogika, uvědomila jsem si, že samotná účast na workshopu je pro mě velmi příznivým zážitkem a novou zkušeností. Neustále se opakující heslo, které zahrnuje pojmy jako spolupráce, komunikace, sebepoznání a důvěra, mluví za vše. Každé dítě by mělo být schopné spolupracovat a komunikovat s ostatními. Mělo by znát své schopnosti a věřit si. Workshop mě naučil uvědomit si, že naše budoucí učitelská generace není pouze o tom, jak dobře naučit probranou látku, ale závisí na nás také rozvoj dětské osobnosti. Proto se snažme, abychom ono učitelské poslání naplnili co nejlépe.