Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas - nejcennější nástroj učitele

Lidský hlas je důležitou součástí jak každého člověka, tak profesionála, pro kterého je správná funkce jeho hlasového ústrojí velmi důležitá k provozování v jeho profesi. Hlas je důležitý pro zpěváka, herce, moderátora, politika, učitele, a pro všechny ostatní profese, ve kterých jejich hlas hraje významnou roli.
Napsat úvahu o lidském hlasu jsem si vybrala z důvodu, že je důležitou složkou v mém povolání. Jsem učitelka hudební výchovy na Základní škole a na ZUŠ. Především zpěv je mým velkým koníčkem v osobním i profesním životě. Denně jsem konfrontována s kvalitou svého hlasového ústrojí, o něž musím pečovat. Hudební výchova je jeden z výchovných předmětů, které jsou některými dětmi vnímány jako volnější hodiny, ve kterých se mohou hlasitěji projevovat. Svůj hlas pak musím klást do polohy, která je pro mě nepřirozená. Jsem sice vyškolená v používání mluvního i pěveckého hlasu, ale jeho zesilování mi přesto někdy působí potíže. Pak se to projeví bolením v krku, napětím na hlasivkách a zastřenou barvou hlasu. Proto raději s dětmi zpívám. Co se týče pěvecké techniky, tak její správné používání mi dovoluje zpívat jakoukoliv dlouhou dobu bez hlasové únavy. O to obtížnější a vyčerpávající je dlouhodobější mluvní projev, který bohužel bývá často posazován do hlasitější polohy. Proto je přínosné znát a využívat hlasovou techniku a dodržovat hlasovou hygienu.
O lidském hlase a jeho správném používání byla napsána spousta publikací v oblasti herecké, dramaturgické, pěvecké i pedagogické. Na semináři „Hlas - jako cenný nástroj učitele,“ zmínila ve své sympatické přednášce Mgr. Sovová, PhD., že učitel je v podstatě také herec, a bylo by přínosné, aby hlasovou průpravou prošli všichni učitelé, nejen ti, co učí umělecké předměty, na které se vztahuje práce s hlasem. Myslím, že má naprostou pravdu. Někteří mí kolegové trpí problémy s hlasivkami, jež jsou spojeny s hlasovou únavou, nesprávným používáním hlasu, ale důvodem může být i běžná respirační nemoc. Ideální je také mít správně tzv. posazený hlas. O lidech, kteří mluví zvučně, kovově a přitom plasticky vyslovují, a také o zpěvácích, jejichž hlasový projev se vyznačuje podobnými vlastnostmi se říká, že mají posazený hlas. Tento hlas je charakteristický tím, že využívá rezonančních prostor v lebce a nespoléhá se jen na prsní rezonanci. Docílit tohoto stavu vyžaduje dlouhodobého úsilí, které však přinese ovoce v té podobě, že člověk dokáže se svým hlasem správně pracovat a dokáže jej ovládat. Bylo by přínosné, kdyby všichni pedagogičtí pracovníci prošli hlasovým školením.
Na semináři „Hlas-nejcennější nástroj učitele“ jsem si znovu uvědomila důležitost tohoto lidského orgánu v našem učitelském povolání.