Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení obtížných životních situací v pohádkách

Workshop s tímto názvem jsem navštívila dne 21.3.2013. Důvodů, proč jsem si vybrala právě toto téma, je hned několik. Někdy si ani my lidé neuvědomujeme, kolik různých vlivů na nás během života působí. Pohádkové příběhy nás doprovázejí na cestě životem již od raného dětství. Snad každé dítě si prožilo své dětství v doprovodu pohádky. A proč o tom vlastně mluvím? Osobnost a charakter člověka se rýsuje již od útlého věku a právě proto, je toto období velmi důležité a je třeba ho co nejdůkladněji modelovat. Prostřednictvím pohádek ukazujeme morální hodnoty společnosti, dbáme na správnou etiketu a dáváme možnost rozvíjet u dětí estetiku, tedy krásno. Rozvíjí také fantazii a zanechávají v nás individuální pocity, dojmy, názory, ale i nálady.
Pánové Daniel Bezányi a Mgr. Martin Semerád, PhD, jež vedli workshop s názvem „ Řešení obtížných životních situací v pohádkách“ nám ukazovali hned několik různých perspektiv v příbězích, které v nich můžeme najít a jak s nimi pracovat. Jak jistě víte, v pohádkách můžeme mnohdy najít kus sebe sama a tím nám mnohdy mohou pomoci i ve skutečných situacích, které denně zažíváme. Vždyť každý z nás jde po cestě života a hledá svou vlastní cestu, která ho dovede ke šťastnému konci. Během této dlouhé cestě můžeme zažít hned několik obtížných životních zkušeností a právě tehdy hledáme správné řešení. Hledáme různé pomoci a rady od jiných. Když se dostaneme do stavu, kdy už nám dojde inspirace či nápad kam pro radu, můžeme se ohlédnout do pohádkových příběhů a snažit se najít pomoc právně v nich. Pánové ve workshopu nám předčítali různé pohádky a vkládali do nich určité životní situace, které jsme propracovávali ve skupinové práci. Každá skupina nabídla jinou perspektivu řešení daného problému a tím také vznikla velmi rozsáhlá debata na toto téma.
Pohádkové příběhy mohou mít také naučný smysl. Díky pohádkám se modeluje naše osobnost, fantazie, dojmy a pocity a proto jsou pro každého člověka nesmírnou potřebou. Mnohdy si ani neuvědomujeme, jak moc jsme pohádkami ovlivněny a jak moc na nás umí působit. Ve starším věku, kdy začínáme řešit životní situace, jsou pro nás příběhy velmi prospěšné, neboť si na nich můžeme přemítnout vlastní zkušenosti a pracovat s nimi k obrazu svému.
Hlavním důvodem tedy, proč jsem si vybrala právě tento workshop , je že mi nabídl zamyslet se nad tímto tématem více do hloubky, mluvit o něm, debatovat a více nad ním přemýšlet. Každý si přece žijeme tu svou pohádku, ne? 