Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Hlas – nejcennější nástroj učitele

Letos jsem se již po několikáté zapsala na 3 workshopy, které nám předmět „pedagogika v praxi“ nabídl. Nejvíce mne však zaujal workshop s názvem „Hlas – nejcennější nástroj učitele“. Tento workshop mi dal ze všech nejvíce a také bych řekla, že toto téma nám (budoucím učitelům) v nabídce předmětů chybí. Vždyť každý (budoucí) učitel by měl umět pracovat se svým hlasem, měl by vědět, co zdokonalit, jak svůj hlas používat a jak s ním pracovat. Nejen, že u nás na pedagogické fakultě není žádný povinný předmět, který by se toho tématu dotýkal, ale nemáme ani na výběr z předmětů podobného charakteru.
Tento workshop vedla paní Mgr. Pavla Sovová, Ph.D., která již sama byla velmi zajímavá, dokázala upoutat naši pozornost. Měla velmi milé a působivé vystupování. Během svého povídání o ovlivnění posazení hlasu, o mluvním tónu a o tom, jak jsme vnímáni, o artikulaci a o našem dechu nám pouštěla různá názorná videa, během kterých jsem si spoustu věcí uvědomila. Sama na své praxi jsem byla ze začátku nervózní, nevěděla jsem, jak moc a co vysvětlovat, měla jsem strach, že budu mluvit potichu a nebo naopak nahlas, a podle mého názoru by bylo dobré absolvovat předmět s podobnou náplní jako tento workshop již během studia a nejlépe před praxí. Řečový projev učitele je přece při vykonávání jeho práce velmi důležitou součástí nebo dokonce hlavním pilířem jeho vlastností a schopností. A jak již název workshopu napovídá i nejcennějším nástrojem. Všichni si jistě vzpomínáme na své školní léta, kdy někteří učitelé pro nás byli nudní a jiní nás zase zaujali. A když se zamyslíme čím, tak jednou z hlavních věcí byl jeho hlas. Hlas je nedílnou součástí našeho života. Je to něco, bez čeho se nemůžeme obejít. Díky němu se dorozumíváme s ostatními, ale také se od nich odlišujeme. Hlas nás dělá výjimečnými. Někdo má hlas zvučný a mluví rychle, jiný zase mluví pomalu a potichu a proto by se měl každý z nás (budoucích) učitelů dozvědět, jak s hlasem pracovat.
Během workshopu mě zaujala i praktická část, která workshop velmi oživila. Nebyli jsme nuceni se do této části zapojit, ale já jsem se dobrovolně zúčastnila, jelikož jsem doufala, že mě tato část zaujme a pomocí praxe se dozvím něco nového, zajímavého. A měla jsem pravdu. Bylo velmi zajímavé si vyzkoušet různá cvičení či hry, které pak můžu aplikovat i na své budoucí žáky. Tento workshop velmi rychle utekl a troufám s říci, že mohl být klidně i delší, jelikož by nám paní Sovová jistě poskytla mnoho dalších nových a zajímavých informací.