Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství?

Zúčastnila jsem se přednášky Jak s úsměvem vydržet ve školství pod vedením paní Mgr. Klaudie Eibenové a Mgr. Mileny Vincenciové. Tyto dvě úžasné charismatické dámy nám řekly spoustu zajímavých věcí a udržely naši pozornost po celé tři hodiny. Velice mě zaujalo, když paní Eibenová řekla, že svým žákům vždycky říkala: „Vy jste moji a já vás nedám.“ Tato slova mě přivedla k zamyšlení.
Co dělá učitele pravým učitelem? Jsou to pouze znalosti nebo schopnost rozdávat jistotu a lásku svým žákům? Je důležitější striktně dodržovat daná pravidla, nebo vidět a naslouchat srdcem? Odpověď bych hledala v příběhu mého kamaráda Petra: Na základní škole měl učitelku, která požadovala neomylné výkony, žáky často slovně urážela, neustále křičela na celou třídu a do místnosti vcházela s výrazem, ze kterého čišelo opovržení. V této atmosféře vyrůstal i Petr, který býval vždycky menšího vzrůstu, byl tichý a neuměl se příliš bránit. Kromě učitelky ho šikanovali i spolužáci, takže se uzavřel do sebe a vytvořil si svůj vlastní svět. Byl strašně bledý, málo se smál, stával se schoulenějším a při chůzi se vždy díval jen do země.
Ve škole bohužel zůstal až do 9. třídy a dnes hodně bojuje se svým nízkým sebevědomím. Jeho učitelka byla vzdělaná, ale možná že kdyby si za svůj životní cíl kladla spíš šťastné děti, pro které by mohla být vzorem a které by si ze školy mohly odnést kromě znalostí i chuť do života, udělala by lépe, než když od ní odcházeli žáci s vědomostmi, ale s vypěstovaným strachem z učitelů a zamlklostí.
Pedagog má velice těžké povolání, děti nejsou vždy těmi nejhodnějšími, ale nejsou žáci jenom odrazem svého učitele? Myslím si, že učitel by měl být člověk, který má mít v prvé řadě rád děti, někdo, kdo dokáže být pro žáky autoritou, vzorem i přítelem, za kterým přijdou, když je něco trápí, nebo když potřebují oporu a pomoc při hledání své životní cesty. Slovy Jana Ámose Komenského: „Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš.“