Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Finty na nápravu poruch učení od 2. stupně nejen v češtině

seznam všech úvah

Finty na nápravu poruch učení od 2. stupně nejen v češtině

Studuji učitelství pro první stupeň a speciální pedagogiku a s problematikou poruch učení se dle mého názoru budu setkávat každý den. 28.3. 2013 jsem se proto zúčastnila tohoto workshopu. Ten vedly Mgr. Klaudia Eibenová a Mgr. Milena Vincencinová.
V našem okolí se setkáváme s mnoha lidmi a dětmi, které se s těmito poruchami trápí nebo trápili. Nejdou na první pohled odhalit a projevují se až časem a v jakémkoliv věku. Proto je nutné věnovat větší pozornost jak při kontrole úkolů ve psaní a čtení, tak i při každodenním učení. Většina rodičů v dnešní době dětem věnuje menší pozornost jak v minulosti. Zajímají se spíše o své vlastní problémy a kariéry, které zahrnují současnou společnost. Děti jsou více samostatné a rodiče od nich očekávají větší výkony. Přitom je nechávají na pospas životu a realitě. Pak se starají více či méně o sebe samotné.
Každé z dětí má jiné potřeby a platí na něj také jiné používané styly učení. Proto není lehké, aby učitelka po prvním týdnu učení toho žáka odhalila jeho poruchy. Není to vůbec snadná záležitost. Je mnoho různých druhů poruch učení a paní učitelka nemá na každého žáka ve třídě tolik času, aby se každému věnovala určitou dobu, která by tyto poruchy nacházela. Učitelka musí mít mnoho různých způsobů řešení situací jak řešit styly učení každého.
Jak se připravit na poruchy například dyslexií, dysortografií a dysgrafií? Dle mého názoru se ani na 100% na takové věci připravit nejde. Je na každém učiteli nebo učitelce zvlášť jaký postup zvolí. Proto jsem si zvolila právě tento workshop. Zjistila jsem nové informace a doporučení jak se s těmito problémy při postupování u těchto poruch vyrovnat. Předaly nám magistry mnoho námětů na léčení poruch. Ukazovaly cvičení, kterými zjišťujeme poruchy a příklady cvičení žáků s poruchami učení. Dávaly všem kolovat sešity žáků s dysgrafií. Těmto dětem činí velký problém obyčejné čtení a psaní textu. To jsme si mohli zkusit na vlastní kůži a můžu s klidem přiznat, že to nebyl žádný med. I nám jako vysokoškolákům dělaly příklady textů přeložených na vidění dyslektika velký problém. Text byl psán dvojitě a někdy i trojitě. Díky tomu jsem měla možnost zjistit, jako to pro tyto žáky je. Pro takovéto žáky ale není jednoduché ani plně vnímat o čem čtou a co čtou. Při psaní vynechávají písmena a někdy dokonce i celé věty. Dalším velkým problémem je interpunkce a rozlišení velkých a malých písmen. Neumí dokonce někdy ani hláskovat a pochopení textu jim trvá i o polovinu více času než žákovi bez poruchy. Proto mají i vymezené výhody při různých předmětech. Nejvíce se projevují v hodinách, kde je potřeba zvýšené pozornosti nebo spojení pozornosti s logickým uvažováním a rychlostí. Například český jazyk a matematika. Při diktátu píší každou druhou větu nebo v některých školách zavedli nižší známkování. Zvýhodnění na školách je individuální záležitostí každé ze škol zvlášť. Je proto důležité si stanovit pevná pravidla ohledně těchto žáků.
Na závěr bych chtěla podotknout, jaký na mě udělal tenhle workshop dojem. Byl pro mne velkým přínosem jak do mého studia v současnosti tak do budoucnosti a mé budoucí kariéry. Je nutné, aby se o těchto poruchách dozvěděla i veřejnost, která o této problematice nemusí mít dostatečné informace. Finty na nápravu poruch učení od 2. Stupně nejen v češtině bych doporučila všem kategoriím lidstva.