Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství

Jak s úsměvem vydržet ve školství? Na tuto otázku není lehké dát tak odpověď, vždyť ji často neznají ani ti, kteří se ve školství pohybují už spousty let. A právě proto jsem se zúčastnila tohoto workshopu – abych získala potřebné odpovědi na tuto problematiku.
Už od mého nástupu ke studiu na pedagogickou fakultu mě mí přátelé i rodina straší slovy: „Práce ve školství je nevděčná. Jak to můžeš chtít dělat? Víš, že ty dnešní děti jsou nevychované a rozmazlené? Ty na to budeš mít nervy? Jednou se z toho zblázníš! Já bych to nedělala ani za nic.“ Když kolem sebe slyšíte stále negativní ohlasy, je těžké nezačít pochybovat o tom, zda jste správně zvolili svůj studijní obor. I já začala mít strach, zda nakonec opravdu zvládnu být tím, kým jsem si zvolila. Nechci se stát tou učitelkou, která po nás na základní škole stále křičela, jak jsme hloupí a neposlušní...Avšak díky tomuto workshopu se můj strach zmírnil. Workshop (zejména setkání s přednášejícími učitelkami ZŠ) změnil můj dosavadní pohled na práci ve školství. Když jsem viděla, s jakým nadšením a zápalem paní učitelky mluví o svých žácích, ať už bývalých, či současných, dostala jsem znovu chuť do této práce. Vždyť ve třídách nejsou jen ty zlobivé děti, kterých se každý mladý učitel bojí jako čert kříže. V každé třídě je jistě víc těch, které nás poslouchají, přijímají to, co se jim snažíme předat, převezmou náš odkaz a ponesou ho dál. A jak krásné musí být po letech potkat už dospělého žáčka, který nás s nadšením zdraví a volá: „Dobrý den, paní učitelko!“. A záleží jen na nás, jaká naše třída bude. Je na učiteli, jaká zvolí pravidla, stanoví hranice a jaký prostor dá dětem k jejich vlastní realizaci. Naše třída bude taková, jakou si ji vytvoříme.
Tento workshop byl pro mě velice přínosný a shledávám ho nejlepším, kterého jsem se účastnila. V první řadě jsem se dozvěděla spoustu nových informací pro mé budoucí povolání. Zejména velice přínosný pro mě byl sytém odměn a trestů, rady, jak se nenechat vyvést z míry nebo také triky, jak pracovat s problémovými žáky. Velice oceňuji také Učitelské desatero vyučovací hodiny, která nám přednášející na začátku workshopu předaly. V druhé řadě, a za to jsem opravdu vděčná, mi dal novou sílu a chuť do dalšího studia a práce s dětmi. Teď už vím, že s úsměvem ve školství vydržet lze, přednášející paní učitelky toho byly jasným důkazem.