Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách v regionu

Dne 14.3 2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem „Kam se vydat se žáky na exkurze po židovských památkách v regionu.“Jelikož mě toto téma velice zajímá ( sama jsem původně chtěla studovat dějiny českého státu), byla jsem natěšená, co nového nebo zajímavého se dozvím.
I když studuji učitelství pro 1.stupeň ZŠ myslím, že pro mě přednáška byla přínosem. A děti ve čtvrté nebo páté třídě mohou mít určitě přehled a znalosti o židovské komunitě a jejich památkách, které tady po nich zůstaly.
Mgr. Daniel Soukup mě zaujal poutavým vyprávěním, vyčerpávajícími znalostmi podloženými autentickými fotografiemi . Jelikož pocházím z prostějovského regionu, byla jsem zvědavá jaké památky se zde objeví, které jsem už viděla na fotografiích nebo dokonce jsem je navštívila osobně. Byla jsem opravdu potěšena, téměř všechny už jsem navštívila. Nejvíce mě zaujaly památky z Tovačova a Kojetína, jelikož k těmto městům mám velice úzký vztah.
Dokonce i já jsem měla souseda, pro mě to byl už starý pán, jmenoval se p. Steiner. A velice ráda jsem k němu chodila jako dítě na návštěvu, protože měl spoustu zvířat a koně, s kterým chodil pracovat na pole, i když existovala zemědělská technika. Dodržoval sounáležitost s přírodou. Až posléze jsem se od rodičů dozvěděla, že byl taky žid a přežil i se svou manželkou II. světovou válku schovaný u hodných lidí ve sklepě. Teď mě napadla myšlenka, že bych si mohla vyhledat ještě jiné podrobnosti o tomto hodném sousedovi, protože existuje webová stránka www.badatelna.cz, kde si budu moci podrobnosti vyhledat.
Třeba se více dozvím o jeho rodině a předcích .
Život židů byl opravdu těžký, obzvlášť v době II. světové války. Byli nenáviděni a zatracováni němci, posíláni do koncentračních táborů včetně dětí.
V židovské komunitě vládla určitá pravidla a povinnosti o kterých jsem doposud nevěděla. Třeba to, že jen prvorozený syn měl právo plodit potomky a ostatní sourozenci už tuto krásnou lidskou potřebu mít nemohli. Říkalo se jim familianti a počet obyvatel se počítal právě na familianty a ne na obyvatele. Nebo to, že žena byla považována za vrchol stvoření a nebyla povinna dodržovat přísné židovské rituály. Nebo , že dodržovaly přísná pravidla při stravování, jídla jedla jen košer, nosily předepsaný oděv a pokrývku hlavy. Těch zajímavostí byla spousta a věřím, že další informace bych se dozvěděla, kdyby bylo více času a prostoru. Proto se určitě vydám s dětmi po stopách židovských památek v okolí bydliště a třeba je i okouzlím židovskou kulturou a dostane se do jejich vědomí historie i houževnatost a píle, kterou se židé vyznačovali.