Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Příprava „životního příběhu“ na příkladu antických bájí

seznam všech úvah

Příprava životního příběhu na příkladu antických bájí

Dne 4. 4. 2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem „Příprava životního příběhu na příkladu antických bájí“. Mým hlavním důvodem pro výběr právě tohoto workshopu bylo především srovnání s jiným, kterého jsem se nedávno zúčastnila. Jednalo se o workshop s názvem „Řešení obtížných životních situací v pohádkách.“
Podle mého názoru není totiž v základní podstatě pohádky a antické báje velký rozdíl. V obou můžeme najít ponaučení, ze kterého můžeme čerpat pro náš život. Samozřejmě s rozumem, ani v běžném životě nemůžeme brát spoustu věcí doslova, natož tyto příběhy.
Když jsem doma přemýšlela, co by mohlo být obsahem tohoto workshopu, uvědomila jsem si kolik známých rčení a přirovnání mají původ v těchto bájích. Ať jsou to například Tantalova muka (věčně bude stát ve vodě, ale napít se nemůže, sklání se k němu ovoce, ale jíst nemůže a k dovršení všeho nad ním visí balvan a on má strach, že spadne), Sisyfovská práce (jako symbol nesmyslné práce), Ariadnina nit nebo třeba Oidipův (jako symbol zvrácené lásky ke své matce) a Elektřin komplex (jako symbol zvrácené lásky ke svému otci), dále mě napadlo, že i takový příběh o Ikarovi má své ponaučení. A je toho určitě mnohem více.
Právě Ariadnina nit, kterou jsem si vybavila, se objevila také jako jedno z témat workshopu. Téměř každý zná příběh, kdy Ariadna pomohla najít cestu Theseovi, tím že mu dala klubko nitě, které ho vyvedlo z labyrintu ven. Když se nad tím ale zamyslím, tak Theseus by se dal přirovnat ke každému člověku a labyrint, ve kterém bloudil, by mohl být náš každodenní život. Protože každý náš den je jedno takové velké bludiště, ve kterém se vyskytují problémy. A ty problémy by mohl zastupovat Minotaurus ukrytý někde uvnitř labyrintu, který číhá a háže nám pomyslné klacky pod nohy. Někdo, koho nemůžeme podplatit, zničit nebo nějak jinak odstranit. Je to někdo, díky komu se stáváme silnějšími. Díky němu získáváme nové zkušenosti při řešení obtíží. A konečně se dostávám i k tomu řešení, která nám v báji symbolizuje právě, již zmíněná Ariadnina nit. Jde o pomoc od někoho druhého, pomoc jako dar. Jak jinak by svět fungoval, kdybychom si navzájem nepomáhali.
V poslední době mi, ale přijde, že se mnoho lidí spíše řídí příslovím „Zadarmo ani kuře nehrabe.“ A myslím, že na tento problém chtěl i workshop poukázat. Měli bychom pomáhat druhým, protože přijde čas a i my budeme potřebovat podat Ariadninu nit a ubránit se strašlivému Minotaurovi.