Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství

Nejvíce mě zaujal workshop na téma Jak s úsměvem vydržet ve školství. Dozvěděla jsem se zde mnoho zajímavých a nových informací, jak opravdu vydržet s úsměvem
ve školství. Uvědomuji si, že povolání, které bych chtěla v budoucnu vykonávat, není vůbec jednoduché. Tento workshop mi tuto problematiku nastínil v trochu jiném světle. Tato forma, jako jedna z možností naší přípravy na toto povolání, je nesmírně zajímavá a myslím,
si, že i vhodná. Máme možnost se zde dozvědět nové informace, na které bychom při svém studiu nemuseli vůbec narazit. Má pro nás nějaký význam seznámit se s těmito informaci
před vstupem do školství? Určitě ano, je dobré vědět, co nás vlastně čeká. V dnešní době kázeň dětí na školách má spíše sestupnou tendenci a práce s nimi v tomto smyslu není vůbec jednoduchá. Jako každé povolání, má své kladné, ale také záporné stránky. Přednášející
na tomto workshopu byly úžasné. Snažily se nám předat, co nejvíce informací, které bychom v budoucnu mohli velmi ocenit. Pouhé přednášení nám kolikrát mnoho nedá – když je
to pouze výklad bez proložení zkušeností, příběhů a situací z praxe. Velmi se mi líbilo,
že nám některé situace byly předvedeny na konkrétních příkladech. Dokázala jsem si to proto mnohem lépe představit.
Co bylo cílem tohoto workshopu? Mimo jiné to bylo určitě i předání základních informací – s jakými žáky se můžeme ve škole setkat, jak si udržet ve třídě kázeň, jaké máme druhy výchovných opatření nebo jak psát poznámky, aby nepůsobily legračně. Ale myslím
si, že hlavní úlohou této formy předávání informací je také praktické zapojení nás, posluchačů, do diskuze. Zkusit si také některé z praktických situací - napřiklad vstup učitele do třídy mezi žáky, který tento vstup absolvuje poprvé a hodně na něm záleží, zkoušeli jsme si také, jak těžké to mají žáci, kteří mají některou z poruch učení (dostal se mi nový pohled na to, jako pohlížet na tyto žáky, jaké by mělo být hodnocení jejich práce, jak s nimi pracovat
a připravovat se do hodiny). Workshop by měl přinést náhled na dané téma z trochu jiného úhlu pohledu, určitě by nás měl obohatit o nové informace a abychom byli schopni je prakticky využít. Díky interaktivním formám spolupráce mezi posluchači (účastníky) a přednášejícími (lektoři) by mělo docházet k tomu, že si účastníci odnášejí více podmětů, které budou moci nějakým způsobem využít v praxi. Účást ve workshopu by pro mě měla mít určitě nějaký smysl, nějaký přínos, ne pouze vyslechnutí nějakých informací a neuvědomění si souvislostí a faktů, které s tím souvisí. Jsem ráda, že jsem se tohoto workshopu zúčastnila a budu moct uplatnit informace, které jsem se zde dozvěděla v praxi.