Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

ÚVAHA: Neztratit víru v člověka: Protektorát očima židovských dětí

Nedávno jsem měla možnost účastnit se workshopu s názvem Protektorát očima židovských dětí. Již samotný titul zní zajímavě a jeho téma je taktéž lákavé.
Přečetla jsem hodně knih a shlédla mnoho dokumentů věnovaných tomuto tématu,
ale jsem přesvědčená, že nejlepší jsou ty, kde se s námi o „zážitky“ podělí samotní
svědci tohoto černého období historie. Proto jsem zpozorněla a neváhala toto povídání navštívit.

Úplně nejlepší by bylo, kdyby opravdu přišel nějaký určitý svědek,
ale samozřejmě si uvědomuji, že by to bylo velice složité a snad i nemožné. Ovšem stačilo,
že nám lektorka zprostředkovaně tlumočila osudy druhých a už mi běhal mráz
po zádech. Velmi se mi líbilo, že jsme byli do povídání zapojeni. Na základě kolektivní práce, která spočívala ve vypracování zadaných otázek, se každý mohl velmi důkladně
seznámit s osudem jednoho s dětí, které se stalo obětí hrůzných činů během
druhé světové války. I ty nám byly velmi dobře osvětleny a přiblíženy velice
zajímavou formou. Pracovalo se s dokumenty z výstavy daného tématu, fotografiemi
a také nám byla promítnuta krátká výpověď jednoho z pamětníků. Od ostatních
skupinek studentů, které měli na starosti vyhledat jiné informace, nám bylo
postupně sděleno několik dalších osudů židovských dětí a výklad byl osvěžen
zajímavostmi lektorky.

Workshop se mi velice líbil. Jedná se o zajímavé a ironicky zároveň smutné
téma, o kterém by se mělo hovořit, proto jsem ráda, že bylo do programu zařazeno
a já se mohla zase něčemu přínosnému naučit. I když byl obsah příliš choulostivý
a spíše se nesl v duchu negativních vzpomínek, celý čas byl pro mě velice příjemný.
Nejen, že se tam cítíte dobře, také si odpočinete a dozvíte se něco nového. Jen je veliká
škoda, že čas, který byl pro tento workshop vyhrazen, byl krátký. S nedostatku
času se povídání zkrátilo a nebyl promítnut celý dokument. O tomto tématu se dá hovořit
celé hodiny a trošičku mě mrzelo, že workshop nebyl tomuto časovému deficitu
přizpůsoben. V každém případě doporučuji obdobné nebo i jiné workshopy,
které by mohli ostatní alespoň trochu zaujmout a uspokojit touhu po vědění,
protože je to jedna z těch nejlepších možností, jak příjemně a přínosně strávit čas.