Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Jak s úsměvem vydržet ve školství

seznam všech úvah

Jak s úsměvem vydržet ve školství

Dne 28. 3. 2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Jak s úsměvem vydržet školství. Tento workshop byl pro mě ze všech, na kterých jsem byla, nejpřínosnější. Během přednášky mě napadla řada otázek ohledně mé budoucí pedagogické praxe. Budu dobrá učitelka? Jak se zachovám v různých situacích, které mě ve škole čekají? Tyto a mnoho a dalších se mi promítalo hlavou. Z různých informací, které nám lektorky pověděly, mě zaujalo používání „bonz bloku“ přesněji řečeno deníčku pochval a poznámek. Podle mě je to efektivní způsob sdělování pochval a poznámek. Jak jsem se dozvěděla, žáci si příjemná ale i nepříjemná sdělení píšou do deníčku sami. Co se týče pochval, děti si je určitě zapisují s nadšením, ovšem když si děti zapisují poznámku například o zapomenutí pomůcek, na příjemném pocitu jim to moc nepřidá, ale pro příště si snad zapamatují, že pomůcky jsou důležité a na další hodinu si je přinesou. Na workshopu se mi také líbilo, že lektorky vycházely ze své dlouholeté pedagogické praxe. Nejednalo se jen o přednášení teorie, ale i o zážitky, které se jim staly. To mě velice potěšilo, jelikož praxe je pro budoucí učitelské povolání důležitá a z jednotlivých situací, které jsem zaslechla, jsem se určitě ponaučila. Velkým přínosem pro mě jako pro budoucí učitelku je „Učitelské desatero vyučovací hodiny“. Jedná se tedy o deset bodů, podle kterých by se měl učitel ve vyučovací hodině řídit, a podle kterých si učitel může sjednat pořádek a kázeň v hodině. Myslím, že pro každého učitele je důležité si sjednat respekt a zároveň pozitivní atmosféru ve třídě.A co se týče mě, bylo by mi nepříjemné učit ve třídě, kde si každý žák dělá, co chce, vyrušuje a nedává pozor. Taková výuka podle mě nemá smysl, a proto je na učiteli, jak bude vyučovat a jak si u žáků sjedná respekt ale i zároveň kamarádský vztah. Ovšem není dobré si děti příliš pustit k tělu, aby toho nezneužily. Určitá úcta a respekt mezi žákem a učitelem musí být. Z tohoto workshopu jsem si odnesla hodně informací. Vím jakých situací se mám ve svém budoucím povolání vyvarovat a co naopak je velmi ve výuce efektivní a co je pro žáky přínosné. Ovšem otázky typu: „ Budu dobrá paní učitelka?“ či „Jak budu řešit různé situace, které mě ve škole potkají?“ si dokážu zodpovědět až během své učitelské praxe. Určitě jsem si ale z workshopu odnesla cenné rady, které v budoucnu využiju.