Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení obtížných životních situací v pohádkách

Tento workshop jsem si vybrala právě proto, že mne zaujal jeho název. Já osobně mám velmi ráda pohádky, a proto jsme se na tuto přednášku těšila. Předpokládala jsem, že se na workshopu bude řešit právě to, jak se pomoci pohádek a jejich řešení určitých krizových a obtížných situací vyrovnávat s našimi problémy, jak nás mohou povzbudit a dokázat nám, že dobrota, spravedlnost a poctivost se vždycky vyplatí.
Popravdě jsem s workshopu byla docela zklamaná, protože mi to téměř nic nedalo, čekala jsem, že se dozvím, jak pohádky využívat v pedagogické práci s dětmi, ale spíše mi to přišlo jako nějaká pro mne dost nejasná životní filozofie, která mne nezaujala.
Nejvíce se mi líbí na pohádkách jejich naivita a to, že i přes všechny nesnáze a problémy, které během příběhu nastanou, pohádky vždy končí dobře a zlo, nespravedlnost a podvody jsou vždy potrestány a to mi pak dodává optimismus a povzbuzení.
Věřím, že v pohádkách se skrývá velká síla, že když jsou člověku od mala předčítány, buduje to v něm naprosto nenásilnou formou jakési morální zásady, zakořeňuje to do něj určitý optimismu a naději, že jakkoliv nepříjemná a zdánlivě neřešitelná situace může dopadnout dobře. Myslím si, že právě tento optimismus a naděje dnešním lidem chybí. Nedávno jsem měla možnost seznámit se s pozitivní psychoterapii a myslím, že je to právě správné místo, kde mohou být pohádky využívány. Tato terapie říká, že každý člověk kromě toho, že sebou přináší určité problémy tak taky v sobě má schopnost, všechny tyto nesnáze překonat. Snaží se o hledání alternativních řešení problémů a právě k tomu využívá pohádky, různé příběhy či vtipy. Pohádky slouží k tomu, že člověk v nich může vidět vlastní problémy a umožní mu to zbavit se ostychu a mluvit o nich, nebo v nich může vidět, jak někdo vyřešil podobný problém, který má a objeví tak vzor, podle kterého se může řídit. Pohádky taky mohou být využity k navození přátelské atmosféry či v nich může být ukázáno to, že každý člověk je jiný, že někteří mají jiné názory a tradice, že myslí jiným způsobem a to pak člověka učí tomu, že dokáže přijímat a akceptovat druhé lidi okolo sebe.
Zkrátka pohádka je mocná zbraň, která může být využita hodně způsoby a může přinést spoustu dobrých plodů. Věřím, že správně vybraná pohádka, ještě nikdy nikomu neublížila. Už jen to, že když vám pohádku někdo vypráví, vám umožňuje spolu trávit čas, věnovat si pozornost a tak rozvíjet a upevňovat vaše vztahy.