Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení stresových situací a prevence proti syndromu vyhoření Motto: Kdo chce zapalovat, musí hořet, ale pozor, ať neshoří sám

Zúčastnila jsem se přednášky pana Pávka, skromného člověka, který zažil v životě mnoho, ale který neztrácí pozitivní náhled na svět. Na přednášce nám řekl spoustu zajímavých věcí, které by stály za úvahu, ale co mě velice zaujalo, byl jeden příběh, ve kterém jsem zahlédla“ jak sebe, tak i své okolí: Byl jednou jeden šikovný chlapec. Studoval na vysoké škole, ale říkal si, že až vystuduje a najde si práci – bude šťastný. Po škole začal pracovat a našel si krásnou ženu, ale tvrdil, že až si koupí nové auto, dům s bazénem a založí rodinu, pak bude teprve šťastný. Po letech měl auto, dům i dvě děti, ale on si myslel, že až děti vyrostou, budou pracovat a on se ženou bude v důchodu, pak budou šťastní. Život utekl, děti měly svůj život a oba staří lidé začali říkat, že až umřou, pak už budou určitě šťastni.
Myslím si, že v tomto příběhu je shrnut život většiny lidí. Každý po něčem touží, většina má pořád málo a cítí se nešťastná. Nikdo z nich si neužívá okamžiky radosti, pořád se jen dívá dál – někam do budoucnosti, kde snad čeká vysněný život.
Proč si lidé neváží toho, co mají? Každý z nás je naprogramován“ tak, aby se chtěl mít dobře, z toho plyne touha po majetku, moci a vysokém postavení a ruku v ruce s tím jde naše nenasytnost. Jsou to ale podstatné věci v životě člověka? Kdo nám zaručí, že např. právě majetek může člověka udělat šťastným?
Přednáška nám dala impulz k tomu, abychom se zaměřili na to, co opravdu chceme. Měli bychom si začít užívat každý okamžik života, protože člověk, který nežije ničím jiným než prací, shromažďováním majetku a přemýšlením o budoucnosti, přichází o krásné chvíle s rodinou, o všední zážitky, které se stávají neobyčejnými, když je člověk prožívá naplno, nebo o krásy světa, které nám toho tolik nabízí.
Pan Pávek nám ukázal, že každý člověk může změnit svůj život, pokud změní své myšlení. Není to jednoduché, ale pokud začneme brát vše z lepší stránky a začneme se radovat ze života, budeme štědře odměněni. Mezi základní pravidla, jak dosáhnout úspěchu bych zařadila i pár myšlenek od paní Joyce Meyerové: nedělejte si starosti se zítřkem, přestaňte se soustředit jen na sebe, jděte za svým srdcem, buďte vděční, buďte pozitivní, změňte, co změnit můžete, apod.
Co je tedy důležité? Jsme teď a tady. Toho bychom měli využít, protože okamžik je to jediné, co opravdu vlastníme…