Projekt skončil v roce 2013

zpět na detail: Finty na nápravu poruch učení od 2. stupně nejen v češtině

seznam všech úvah

Finty na nápravu poruch učení od 2. stupně nejen v češtině

Další workshop, který jsem si dobrovolně vybral a byl velice zajímavý se nazýval „Finty na nápravu poruch učení od 2.stupně nejen v češtině“. Jelikož jsem během svého studia nezískal prakticky žádné zkušenosti s poruchami učení, rozhodl jsem se navštívit právě workshop s touto tématikou.
S tímto problémem se můžeme setkat prakticky kdykoliv, jelikož postihuje určité procento naší populace. Ptal jsem se sám sebe, jak poznám dítě s poruchou, je jiné než ostatní? Už při prvním náznaku či pocitu., že náš žák má poruchu učení, bychom měli poslat dítě do pedagogicko - psychologické poradny, aby proběhlo vyšetření. Bylo nám vtloukáváno do hlavy, že nikdy není pozdě. Je možné, že se setkáme většinou s negativním postojem rodičů. Měli bychom je přesvědčit, že nám jde o to samé, a že to je pro dobro jejich dítěte.
Podle mého názoru bylo perfektní zařazení i praktické části, kdy jsme se vžili do situace žáka s poruchou učení, a to „hrou na dyslektika“. Až v té době jsem si uvědomil, jak se žák s poruchou učení musí cítit. Říkal jsem si, jak mohou stíhat psát diktát? Jak se mohou orientovat v textu? Vždyť bez nějaké úlevy nejsou schopni absolutně nic stíhat? Ale na druhou stranu, jak velkou úlevu žákovi dát, aby se k němu spolužáci neotočili zády a nestal se terčem nemístných poznámek? Záleží na subjektivním rozhodnutí a pocitu každého učitele. Zároveň musí samozřejmě počítat s nevolí ostatních dětí ve třídě, kteří ve svém věku ještě nejsou schopni pochopit, proč by někdo měl mít úlevy a oni ne. Myslím si, že každý učitel může pomoci. Stačí převést písmo psací na písmo tiskací, žák se v něm bude lépe orientovat. Vyhnout se situaci, kdy bude student s poruchou tlačen do předčítání před celou třídou. Dále je potřeba si uvědomit, že studenti s poruchou nejsou jiní než ostatní, jsou to inteligentní lidé, kteří pouze mají malou vadu ve čtení, či psaní.
Chtěl bych doporučit tento worskshop všem studentům, kteří nemají s tímto tématem žádnou zkušenost. Změnil jsem svůj názor na žáky s poruchou. Chtěl bych poděkovat lektorkám Mgr. Klaudii Eibenovou a Mgr. Milenu Vincencovou za výborné vtáhnutí do děje. Pozitivně hodnotím jejich pomůcky jako text pro dyslektiky, podle kterého jsme mohli zjistit, jak je těžké pro ně něco přečíst. Díky této tématice budu vědět, jak se s tímto problémem vypořádat a jak se zachovat. Tento worskshop splnil mé očekávání na maximum, což se také projevilo v závěrečné evaluaci.