Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení obtížných životních situací v pohádkách

Dne 22. března 2013 jsem se zúčastnila workshopu s názvem Řešení obtížných životních situací v pohádkách. Na setkání jsem přišla s myšlenkou, jak se dají žákům a studentům za pomocí správné interpretace pohádek vysvětlit různé příběhy a, jakým způsobem se dotyční lidé mohou posílit nebo si vzít ponaučení z mouder psaných našimi předky. Myslela jsem si, že se budeme zabývat staršími pohádkami a tomu též tak bylo.
franck muller replica Na začátku workshopu jsem ocenila warm up v rámci rozezpívání se jednoduchou ač neznámou písní. Pro některé, tato situace nemusela být zrovna nejpříjemnější, ale oceňuji ji jako dobře zvolený start.
Po celou dobu jsem uvažovala nad různými pohádkami a jejich vzkazem. Jak přimět dnešní děti a mládež k pohádkové průpravě? Je vůbec možné, aby si dnešní svět vzal nějaké ponaučení či symbol z dob minulých a v nejlepším možném případě je i nějak aplikoval? V televizi můžeme shlédnout všemožné inscenace novodobějších pohádek, které nemusejí mít tak velký přínos a vypovídající hodnotu. V poslední době mne zarazila upoutávka na nově zpracovaný příběh Jeníčka a Mařenky s přívlastkem Hon na čarodějnice. Proč američtí tvůrci překrucující poselství této pohádky? Při původním výkladu si můžeme povšimnout, že lze poukázat na dnešní svět v rámci lákadel a sejití z cesty. Jak lektoři poukázali tak je zde velice důležitá rovina v souvislosti, že otec zanechal své děti v lese. Každý z nás si tento pocit jednou zažije a je jen na nás, jak se s ním vyrovnáme a zpracujeme. Může se tím vazba mezi námi a otcem buď to upevnit nebo postupně ochabnout či v některých případech i vymizet.
Ráda bych se ještě pozastavila nad myšlenkou lektora skrze pohádku o Bohumilovi a černé princezně. V této pohádce se jedná o to, že si král přál mít potomka a vyřknul, že i ve spolčení s ďáblem, ale poté na to zapomněl. Jak měla princezna 18 narozeniny, změnila se v černotu a zemřela. Stráže ji hlídali a každou noc pravidelně hlídkující voják mezi 23 a 24 hodinou zemřel. Přišla řada na Bohumila, ten se nejdříve úkolu zalekl, utekl a na cestě potkal starého dědečka, který mu dodal odvahu a dal rady s tím, že za ním chodil každý den po dobu 3 dní. Měl slíbeno, že se rozdělí polovinou všeho. Podstata tkví v tom, že Bohumil ve své víře a přesvědčení vysvobodil a očistil duši princezny. Překvapilo mne, že pro některé přítomné byla stěží představa o tom, že v každém z nás se ukrývá určité poselství z minulosti. Lektor se zmínil o tom, že svou cestu si se všemi strázněmi i štěstím neseme již z dřívějška a náš život je o rozpomínání se a hledání toho tzv. dědečka pomoci a rad. S touto myšlenkou se ztotožňuji, neboť si myslím, že každý ve svém životě alespoň jednou zažije situaci, kdy si může říci, že tohle jsem již přeci jednou zažil.
Tento workshop mi přišel jako velice dobře zpracovaný a myslím si, že v konečné fázi vyvolal v nás přemýšlení o podstatě skutků a myšlení. Přenesli jsme se na chvíli do světa mnoha rovinového výkladu příběhů našich předků a mohli jsme v nich najít poučení pro nás a nastalé situace.
www.switz-watch.me