Projekt skončil v roce 2013

Úvahy /

Řešení obtížných životních situací v pohádkách

Když jsem si vybírala témata workshopů, tak právě tohle téma mě na první pohled velmi zaujalo. Bylo tedy jednoduché zvolit téma, na které psát úvahu. Kdybych mohla porovnat přednášky, které jsem absolvovala (zimní i letní semestr), pouze ve dvou z nich se nás přednášející zkusili zapojit do programu. V této přednášce se nás přednášející snažili zapojit v podobě písně, kterou jsme zpívali v průběhu celé přednášky. I když nejsem typ člověka, který by se rád předváděl a snažil se nějak veřejně projevovat, byla tato vložka vhodná. Během přednášky, která trvala celkem tři hodiny, byl zpěv oživením a zpestřením přednášky.
Myslím si, že je zajímavé promítnout si problémy dnešní doby do pohádky a možná v ní nalézt i její řešení. V průběhu přednášky jsme poukázali na všechny problémy dnešního světa a na základě toho nám poté byla vyprávěna pohádka, ve které se tyto životní krize daly naleznout. Tato přednáška mě donutila se nad pohádkami a jejich významem zamyslet trochu jinak. Člověk bere pohádky s dobrým koncem jako samozřejmost, ale nikdy moc nepřemýšlí o jejich hlubším významu. V každé pohádce se dá nalézt několik rovin, jak lze pohádku chápat. I když jsou některé věci v pohádce jednoznačně dány, jako například kladní a záporní hrdinové, celkově dobro a zlo a hlavní zápletka a její rozuzlení je spousta věcí, které v příběhu být napsány nemusí a člověk je tam vidí. Chci tím jen říci, že i když všichni víme, o čem pohádka je a na co má poukazovat, stejně si tam každý z nás najde ještě svůj příběh, který není hlavním motivem pohádky. U každého člověka záleží na jeho fantazii a schopnosti se na věci dívat ze svého úhlu pohledu, který má každý člověk trochu jiný. Tato přednáška mě donutila se zamyslet nad významem pohádek, které se nám od dětství vypráví a vtloukají do hlavy mnohdy jako případné chování v té, či oné situaci. V průběhu života se pohled na pohádku a její význam mění a v každé z nich, ať už je její příběh jakýkoliv, najdeme právě ty životní krize, které právě sami prožíváme. Bylo velmi zajímavé, že každá maličkost, ať už postava nebo nějaké gesto byly možným symbolem problému dnešního světa. Aniž by to nejspíš sami autoři všech pohádek zamýšleli, zahrnuli všechna témata, které si jen člověk dokáže představit do jedné jediné pohádky. Tak pojďme a nechme se inspirovat pohádkou, na které nás vždy fascinoval její šťastný konec. Stejně jako si my můžeme promítnout náš život do pohádky, využít své fantazie a představit si sebe v roli hlavní hrdinky, která všechno vyřeší a nakonec žije šťastně až do smrti po boku svého prince. Můžeme si z pohádky trochu toho optimismu a štěstí vzít do našeho života a žít svou vysněnou pohádku se šťastným koncem podle našich představ. Tato přednáška mě utvrdila, že by člověk nikdy neměl přestat snít, chtít od života víc a také v každé životní krizi vidět i tu lepší stránku věci.